const app = new Vue({ el: '#app', data: { isVisible: false, isFullScreen: false, isClose: false, isCommentOutline:true, comments: [], operator:'', commentBox: '', channelKey:'', isCookie:false, isRate:false, sid:4, initiateImHere:false, url:'https://elearnpars.net', defaultCustomerTimeOut:1000*8*60, funcChange:function(){}, operator_name:'پشتیبان آنلاین', operator_avatar:'https://elearnpars.net/img/operator.png' }, created(){ }, async mounted() { await this.makeVisible(); await this.checkCookie(); await this.checkMinimize(); await this.listen(); await this.getComments(); }, methods: { makeVisible(){ setTimeout(() =>{ this.isVisible=true; }, 10000); }, generateUuid(){ this.channelKey= "channel_"+Math.round((new Date()).getTime() / 1000)+Math.random().toString(36).replace(/[^a-z]+/g, '').substr(0, 5) }, sayHi(){ axios.post(this.url+'/hi', { channel:this.channelKey,sid:this.sid }) }, ImHere(channel){ setInterval(()=>{ axios.post(this.url+'/imHere', { channel:channel }) },30000) }, getComments() { axios.post(this.url+'/get', { channel:this.channelKey }) .then((response) => { if(response.data.length>0){ this.comments = response.data; this.showFab(); this.ImHere(this.channelKey,this.operator) // inja mitooni operator set koni chon hamchenan operator no hast. ye request bezan bbin chie } this.scrollToEnd(); }) .catch((error) => { console.log(error); }) }, postComment() { this.setTimer(this.channelKey,this.operator,this.defaultCustomerTimeOut); if(!this.initiateImHere){ this.initiateImHere=true; this.ImHere(this.channelKey,this.operator); } let commentBox2=this.commentBox; this.commentBox = ''; axios.post(this.url+'/sendTest', { channel:this.channelKey,message:commentBox2,operator:this.operator,sid:this.sid,operator_name:this.operator_name,url:window.location.href }) .then((response) => { if(response.data.data==='no'){ alert(response.data.text) } this.commentBox = ''; }) .catch((error) => { console.log(error); }) }, rate(rate) { axios.post(this.url+'/rate', { channel:this.channelKey,rate:rate }) .then((response) => { this.isRate=true; }) .catch((error) => { console.log(error); }) }, showFab(){ this.isVisible=!this.isVisible; if(this.isVisible){ this.scrollToEnd(); this.$cookies.set("isMinimize",'no',"30d"); } }, minimize(){ this.isVisible=false; this.$cookies.set("isMinimize",'yes',"30d"); }, showFullScreen(){ this.isFullScreen=!this.isFullScreen; }, checkMinimize(){ if($cookies.isKey('isMinimize')){ if($cookies.get('isMinimize')==='yes'){ this.isVisible=false; }else{ this.isVisible=true; } } }, checkCookie(){ if($cookies.isKey('channelKey')){ this.isCookie=true; this.channelKey=$cookies.get('channelKey'); }else{ this.setCookie(); } }, setCookie(){ this.generateUuid(); this.$cookies.set("channelKey",this.channelKey,"30d"); this.isCookie=true }, playNotification(){ var audio = new Audio(this.url+'/audio/notification.mp3'); audio.play(); }, playWelcome(){ var audio = new Audio(this.url+'/audio/welcome.mp3'); audio.play(); }, scrollToEnd() { var container = this.$el.querySelector("#chat_converse"); container.scrollTop = container.scrollHeight; }, listen() { this.listenForSetOperator(); Echo.channel(this.channelKey) .listen('.Welcome', (response) => { this.comments.push(response); this.operator='yes'; if(response.from_who==='operator'){ this.operator_name=response.user_name; this.operator_avatar=this.url+'/img/'+response.avatar; } if(!this.initiateImHere){ this.ImHere(this.channelKey,this.operator); } this.playNotification(); this.isVisible=true; this.scrollToEnd(); if(response.from_who==='operator'){ clearTimeout(this.funcChange); } },this.funcChange) }, listenForSetOperator() { Echo.channel('setOperator') .listen('.Welcome', (response) => { this.operator_name=response.user_name; this.operator_avatar=this.url+'/img/'+response.avatar; }) }, changeOperator(channel){ // axios.post(this.url+'/change', { // channel:channel,sid:this.sid // }) // .then((response) => { // if(response.data.data==='no'){ // alert(response.data.text) // } // this.commentBox = ''; // clearTimeout(this.funcChange); // // this.timeOut = this.setTimer(this.channelKey,this.operator,this.defaultCustomerTimeOut); // }) // .catch((error) => { // console.log(error); // }) }, setTimer(channel,operator_id,time){ this.funcChange= setTimeout(() =>{ this.changeOperator(channel,operator_id); }, time,channel); } } })

آموزش زبان فرانسه در خانه

آموزش زبان فرانسه در خانه

آموزش زبان فرانسه در خانه | یادگیری یک زبان دیگر فرصتی است که می تواند در های جدیدی رو به سوی شما باز کند. با یادگیری هر زبانی می توانید یک تجربه ای تازه به دست آورید و از آن به نفع خود در رشد و توسعه فردی و حرفه ای استفاده کنید. اما دیگر آن زمان که زبان دوم همه مردم در همه جای جهان، زبان انگلیسی بود گذشته است. امروز با رشد روز افزون فناوری های ارتباطی و تکنولوژی های مربوط به آن کشور ها و ملت ها بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده اند و به یمن حضور فضای مجازی و اینترنت توانسته اند ارتباطات نزدیک تری با هم داشته باشند. به همین دلیل زبان های مختلف مهم شده اند. اگر شما نیز به دنبال یادگیری یک زبان دیگر هستید و می خواهید زندگی خودتان را زبان آموزی تغییر دهید، امروز در این مقاله همراه با متخصصین و کارشناسان من و زبان باشید.
بعد از اینکه زبان انگلیسی جای خود را در کلاس های زبان باز کرد به دلایلی که در بالا به آن اشاره کردیم، توجهات زیادی هم به دیگر زبان ها شد. یکی از این زبان ها بسیار مورد توجه زبان آموز ها می باشد، زبان فرانسه است. زبان فرانسه که زبان عشق معروف است یکی از آن زبان هایی که است دانستن آن می تواند یک امتیاز ویژه برای شما به حساب آید. با زبان فرانسه می توانید تجارب جدیدی داشته باشید و خود را برای ورود به بازار کار حرفه ای و برقراری ارتباط با جهان، آماده کنید. در مقاله پیش رو قصد داریم شما را با روش هایی آشنا کنیم تا زودتر بتوانید زبان فرانسه را فرا گیرید. پس با ما همراه باشید.

آموزش زبان فرانسه در خانه
آموزش زبان فرانسه در خانه

چطور زبان فرانسه را سریع و راحت یاد بگیریم؟

بیایید با هم صادق باشیم. حتما شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که زندگی پر مشغله ای دارند و برای ایجاد تعادل و توازن میان کار، تحصیل، خانواده، دوستان و همکاران مشکل دارند. این افراد کمتر زمانی برای استراحت و پرداختن به خود پیدا می کنند و شاید هیچ روزی وقت آزاد و خالی برای رفتن به کلاس های زبان نداشته باشند. اما اگر تصمیم گرفته اید یادگیری زبان فرانسه را شروع کنید، باید بگوییم که آدرس را درست آمده اید! نگران این مشکلاتی که عنوان کردیم نباشید، در این مقاله روش هایی را خواهید آموخت که خیلی راحت می توانید به کمک آن ها زبان فرانسه و یا هر زبان دیگری را در مدت زمان کمی بیاموزید.

پشت یادگیری هر زبانی یک سری هدف وجود دارد. برای مثال ممکن است شما با هدف تحصیل در رشته حقوق و دسترسی به منابع حقوقی به زبان فرانسه، سفر به این کشور با اهداف توریستی و گردشگری، تحصیل در این کشور و یا مهاجرت و یا حتی تنها برای سرگرمی تصمیم به یادگیری زبان فرانسه گرفته باشید. فرقی نمی کند آنچه در تمامی این اهداف نهفته است این است که شما از تسلط و مهارت کافی برای استفاده از این زبان شیرین برخوردار شوید. اما چگونه؟ چطور می توانید به طور موثر با فرانسوی زبان ها ارتباط برقرار کنید و یا چطور می توانید بدون مشکل به زبان فرانسه بخوانید و بنویسید؟ مانند هر زبان دیگر در زبان فرانسه هم باید از آموزش هایی استفاده کنید که شما را برای برقراری ارتباط به زبان فرانسه و استفاده صحیح از لغات و نکات گرامی آماده کند. اما در عصر مدرن دیگر روش های سنتی و کلاس محور پاسخگوی نیاز های شما نیستند.

روش های تدریس زیادی در سال های اخیر معرفی شده اند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. یکی از این روش ها این است که از رویکرد معکوس برای یادگیری زبان فرانسه استفاده کنید. به این معنا که خود را در محیط کاملا فرانسوی قرار دهید تا زودتر بر این زبان مسلط شوید. یعنی باید به کشور های فرانسوی زبان سفر کنید مدتی را در آنجا بگذرانید و هر روز زبان فرانسه را در محیط های مختلف تمرین کنید. کشور فرانسه بهترین مکان برای یادگیری زبان فرانسه می باشد اما شهر کبک کانادا و یا یک سری از کشور های قاره افریقا هم می توانند گزینه های خوبی باشند. هرچه بیشتر در محیط های فرانسوی باشید، زودتر بر این زبان شیرین مسلط می شوید.

این روش برای افرادی که تمایلی به کلاس رفتن ندارند و نمی خواند خود را درپیر آموزش کنند، بسیار مفید است. اما باید وقت و پول کافی برای این کار را داشته باشید. چنین فرصتی برای یادگیری هز بانی می تواند یک فرصت استثنایی باشد چرا که هر روز امکان استفاده از این زبان را در محیط ها و شرایط مختف دارید، به گونه ای که هر لحظه از زندگی شما یک کلاس درس است. به این طریق همه مفاهیم ضروری روزمره را می توانید فرا گیرید. مهمتر از آن در یک دوره زمانی کوتاه شما می توانید آموزش های زیادی ببینید و مطالب زیادی را یاد بگیرید. پس یکی از سریع ترین روش های یادگیری زبان فرانسه حضور در محیط های فرانسوی زبان است. اما آیا همه امکان استفاده از این روش را دارند؟ مسلما خیر!

این روش با تمام مزایایی که دارد یک عیب بزرگ دارد، آن هم وقت و پول هست!!! برای تمامی افراد پول کافی برای زندگی در یک کشور فرانسوی زبان را ندارند و نمی توانند یک ماه کار و زندگی خود را رها کنند تا با این روش زبان فرانسه را خیلی زودو کامل بیاموزند. پس برای این افراد یادگیری زبان فرانسه به این روش نه تنها بهترین روش نیست، بلکه ممکن است گزینه آخر باشد و یا اصلا در لیست روش های آموزشی قرار نگیرد. این روش بسیار گران، زمان بر و استرس زا است. چرا که در برخورد اول با مردم فرانسه برقراری ارتباط برای شما ممکن است سخت و پیچیده باشد و موقعیتی را ایجاد کند که شما دچار استرس شوید. پس بیایید صادق باشیم همه ما وقت و پول کافی برای استفاده از این روش را نداریم، پس حالا چه کنیم؟

قبل از آنکه روش های یادگیری سریع زبان فرانسه را عنوان کنیم، باید یک روش دیگری را به شما معرفی کنیم که بسیاری از معایب دیگر روش ها را ندارد. آموزش زبان فرانسه در خانه! اما چطور ممکن است. همانطور که در ابتدای مقاله عنوان کردیم، با توسعه فناوری های ارتباطی افراد بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شده اند و توانسته اند ارتباط خود را قوی تر کنند. پس چرا ما از این بستر عالی ارتباطی برای یادگیری زبان فرانسه استفاده نکنیم؟! امکان یادگیری آنلاین زبان فرانسه همان روشی است که می تواند به شما در یادگیری فرانسه کمک کند. خبر خوب این است که من و زبان این امکان را برای شما برای اولین بار به زبان فارسی فراهم کرده است.

آموزش زبان فرانسه در خانه
آموزش زبان فرانسه در خانه

یادگیری زبان فرانسه با وب سایت آموزشی من و زبان

استفاده از فرصت ها مهارتی است که تیم متخصص من و زبان آن را در اختیار داشتند و توانستند با استفاده از بستر های آنلاین، برنامه آموزشی را برای علاقه مندان به زبان طراحی کنند. در این وب سایت شما امکان یادگیری شش زبان زنده دنیا را به صورت آنلاین و در محیطی جذاب و سرگرم کننده مبتنی بر بازی و ریاضی خواهید داشت و می توانید هر زمان و هر لحظه که دوست داشتید، هر زبان را یاد بگیرید.

در من و زبان دیگر نیازی نیست نگران حضور به موقع سر کلاس، داشتن وقت خالی کافی برای رفتن به کلاس، دغدغه خرید کتاب و منابع آموزشی دیگر و استرس آزمون و امتحان باشید. کارشناسان ما همه این محدودیت ها را برای شما حذف کرده اند و آموزشی با آرامش و جذابیتی بالا به شما ارائه داده اند. پس با من و زبان نیازی نیست دیگر نگران موضوعات گرامری باشید و خود را درگیر ماسئل پیچیده قواعد دستوری کنید. این وب سایت برای اولین بار تمامی آموزش های خود را به زبان فارسی ارائه کرده است، پس مجبور نیستید برای مشاهده معانی به دیکشنری های مختلف رجوع کنید. می توانید به زبان شیرین فارسی قواعد دستوری زبان فرانسه را بخوانید و آن ها را در تمرین های مختلف، تکرار کنید.

در این وب سایت می توانید خود را در محیط فرانسوی گونه تصور کنید، با این تفاوت که دیگر نیازی است هزینه های زیادی برای سفر به فرانسه کنید. تمامی مزایایی که روش معکوس یادگیری زبان فرانسه داشت در این وب سایت نهفته است. در میان دروس آموزشی من و زبان می توانید عناوین مختلف را جست و جو کنید و بر اساس نیاز خود مطالب مربوط به آن زبان را یاد بگیرید. می توانید در هر لحظه از روز با روشن کردن لپ تاپ تان محیط خود را فرانسوی کنید و با حل تمرین های فرانسه خود را برای آزمون های انتخایی دروس آماده کنید. اما هیچ فشار و استرسی بر شما وارد نیست، هر موقع احساس کردید برای آزمون آماده اید، شروع کنید، به همین راحتی!
در صورتی که سوالی درباره نحوه ثبت نام و استفاده از خدمات آموزشی این وب سایت معتبر دارید، می توانید از طریق همین صفحه اقدام به برقراری ارتباط با مشاورین من و زبان کرده و پاسخ سوالات خود را از ایشان دریافت کنید. اما برای اینکه کمکی به شما کرده باشیم، روش هایی را در زیر عنوان کرده ایم که در کنار من و زبان می تواند سرعت یادگیری زبان فرانسه را در شما بیشتر کند، پس با ما همراه باشید…

مزایای یادگیری زبان فرانسه به صورت آنلاین

یادگیری زبان فرانسه به صورت آنلاین همراه با من و زبان می تواند مزایای زیر را برای شما به همراه داشته باشد:

 • در یادگیری آنلاین شانس استفاده از فایل های چند رسانه ای را خواهید داشت که کمک زیادی می تواند به شما در تقویت تصویر سازی ذهنی بکند. با این روش قواعد دستوری و گرامر ها را می توانید خیلی ساده تر در ذهن بسپارید و خیلی راحت تر آن را یادبگیرید.
 • در یادگیری آنلاین شانس تکرار و تمرین بیشتری را خواهید داشت. بر خلاف کلاس های حضوری در فضای مجازی می توانید هر زمان که به تمرین و تکرار بیشتری نیاز داشتید، زبان فرانسه را تمرین کنید. نکته مهم دیگر این است که شما با سرعت خود مطالب را می آموزید و مجبور نیستید یا روی موضوعی تمرکز زیادی کنید و یا خیلی سریع از آن بگذرید. در یادگیری آنلاین سرعت آموزش دست خودتان است.
 • می توانید به روش های مختلف آموزش ببینید. در یادگیری آنلاین زبان فرانسه خبری از روش ها و متد های سنتی نیست و می توانید این زبان را مطابق با نیاز روز دنیا و با استفاده از فناوری های ارتباطی پیشرفته زبان بیاموزید. فراموش نکنید که یادگیری هر زبانی به تمرین و تکرار زیادی نیاز دارد و فقط دانستن یک سری لغات و واژگان برای این کار کافی نیست. به همین دلیل شما می توانید در یادگیری آنلاین هر آنچه مورد نیاز تان هست را انتخاب کنید.
 • قابلیت مهمی که یادگیری آنلاین برای شما دارد، در دسترس بودن است. دیگر نیاز نیست زمان خود را در وقت مشخصی خالی کنید و در مکان مشخص برای آموزش حضور داشته باشید. در هر جایی و هر لحظه ای که آماده بودید می توانید از آموزش آنلاین فرانسه استفاده کنید.
 • خود مختاری نیز قابلیت دیگری است که در یادگیری آنلاین به دست می آورید، به این معنا که اختیار آموزش را خودتان به دست می گیرید و خودتان مربی و مدرس خود می شوید.
آموزش زبان فرانسه در خانه
آموزش زبان فرانسه در خانه

روش های یادگیری سریع تر زبان فرانسه

در کنار آموزش آنلاین زبان فرانسه می توانید از روش های زیر برای تقویت مهارت های مربوط به این زبان استفاده کنید:

 • سعی کنید یک دوست فرانسوی پیدا کنید و در صورت امکان به صورت حضوری و در غیر این صورت از طریق فضای مجازی با او ارتباط برقرار کنید.
 • در کانال های آموزش زبان فرانسه و چت روم های فرانسوی عضو شوید.
 • به دنبال محله هایی فرانسوی نشین شهر خود باشید و سعی کنید در این محل ها خرید کنید.
 • در جمع دوستان تان سعی کنید پاسخ آن ها را به زبان فرانسوی بدهید تا تمرین بیشتری کرده باشید و یا شاید آن ها را ترغیب به یادگیری زبان فرانسه کنید.
 • در محیط کار و یا خانه جملات و عبارت های فرانسوی را قرار دهید تا مدام چشم تان به آن ها باشد و در ذهن تان تمرین شان کنید.
 • دستگاه های الکترونیک خود را به زبان فرانسه تنظیم کنید تا ارتباط بیشتری با این زبان داشته باشید.
 • به دنبال فیلم ها و سریال های فرانسوی زبان باشید و آن ها را به زبان اصلی تماشا کنید.
 • اخبار فرانسوی بخوانید و گوش دهید.
 • مطالب مورد علاقه تان در اینترنت را به زبان فرانسه جست و جو کنید و کلمات جدید را تمرین کنید.
 • موسیقی و آهنگ های فرانسوی دانلود کنید و در اوقات فراغت تان به آن ها گوش دهید تا گوش تان به صدا های فرانسه عادت کند.

عضویت و ثبت نام در سامانه

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید

 • زبان آموز

  یعنی واقعا میشه توی خونه زبان فرانسه رو یاد بگیرم و اینکه شما مدرک زبان هم می دید؟

  پاسخ
  • مدیر

   درود بر شما. بله آموزش های من و زبان کاملا مجازی و آنلاینه. مدرکی هم که میده زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوریه

   پاسخ
 • مریم کاویانی

  خیلی ممنون از مقاله خوبتون من مشتاق شدم زبان فرانسه رو توی خونه یادبگیرم

  پاسخ
  • مدیر

   🌹🌹🌹

   پاسخ
 • سهیل

  تو خونه؟؟ مگه میشه، تو کلاسای حضوری ام سخت میشه زبان فرانسه رو یاد گرفت چه برسه به توی خونه!

  پاسخ
  • مدیر

   درود بر شما . شما میتونید آموزش های من و زبان رو به مدت ۲ روز رایگان تست کنید تا متوجه کیفیت و نوع آموزش بشید. سیستم آموزشی من و زبان بر مبنای نوعی بازی و ریاضی بنا شده که بسیار در یادگیری موثره. و قابلیت مجازی بودن و آنلاین بودن آموزش ها امکان آموزش رو برای همه بخصوص افراد شاغل فراهم میکنه.

   پاسخ