دستور زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی | با تمام قواعد و دستورالعمل های حاکم بر استفاده از دستور زبان انگلیسی، جای تعجب است که بسیاری از افراد یادگیری دستور زبان انگلیسی را دشوار می بینند. دستور زبان یک ساختار پیچیده است، بنابراین قبل از یادگیری نحوه نوشتن یا صحبت کردن به زبان انگلیسی، نیاز به درک ساختارهای دستور زبان دارید که منجر به ساخت جملات پیچیده تر و بزرگتری می شود. با گذر زمان، تلاش و تمرین کافی، در نهایت می توانید روی دستور زبان انگلیسی مسلط شوید. در بخش های زیر می خواهیم به بررسی نکاتی بپردازیم که برای یادگیری زبان انگلیسی بسیار مفید هستند.

دستور زبان انگلیسی
دستور زبان انگلیسی

اجزاء کلام را یاد بگیرید

اجزاء کلام نوعی از تقسیم بندی از کلمات است که در آن کلمات بر اساس نقش دستور زبانی تقسیم بندی می شوند. هر واژه در زبان انگلیسی را می توان در بخشی از اجزاء کلام قرار داد. اجزاء کلام، واژه را تعریف نمی کنند بلکه نحوه استفاده و کاربرد آن را توصیف می کنند. اجزاء کلام عبارتند از:

 • اسم: اسم شخص، مکان یا چیز است به عنوان مثال grandma, school, pencil.
 • ضمیر: ضمیر کلمه ای است که در جمله به جای اسم می آید مانند he, she, they
 • حروف تعریف: در زبان انگلیسی حروف تعریف حروف خاصی هستند که در جمله قبل از اسم می آیند و اسم را تعریف می کنند. در انگلیسی سه حرف تعریف وجود دارند که عبارتند از a, an, the
 • صفت: صفت اسم یا ضمیر را توصیف می کند مانند red, tall
 • فعل: فعل کلمه ای است که یک حالت یا حالت انجام کاری را بیان می کند مانند be, run, sleep
 • قید: کلمه ای است که فعل را توصیف می کند. از قیود می توان برای توصیف صفات هم استفاده کرد مانند extremely hard.
 • حرف ربط: دو بخش جمله را به هم متصل می کند مانند and, but
 • حرف اضافه: حرف ربط با اسم یا ضمیر ترکیب می شود تا عبارتی را بسازد که دیگر اجزاء کلام مانند فعل، اسم، ضمیر یا صفت را توصیف کند مانند up, down, of, from.
 • حرف ندا: حروف ندا کلماتی هستند که یک حالت احساسی یا عاطفی را بیان می کنند مانند wow, ouch, hey

یادگیری نوشتن اعداد

اعداد یک رقمی یعنی از صفر تا 9 را باید به حالت واژگانی هجی کرد، ولی اعداد دو رقمی را یابد به شکل عددی نوشت. کلیه اعداد در یک جمله باید به صورت عددی نوشت. دریک جمله سعی کنید اعداد را به یک شکل بنویسید یعنی یا به صورت عددی یا نوشتاری. به عنوان مثال جمله ” I bought 14 apples but my sister only bought two apples.” اشتباه است زیرا اعداد هم به صورت نوشتاری و هم به صورت عددی آمده اند. هیچگاه عدد را در اول جمله با حالت عددی نیاورید. در انگلیسی بر خلاف فارسی به جای علامت / در اعداد اعشاری مانند 99/0 ، نقطه بگذارید مانند 92. زمان مشخص کردن روز در اعلام تاریخ، عدد بنویسد مانند June 1.

روش ساخت جمله را بیاموزید

هر جمله متشکل از یک فاعل و فعل است. جمله ای که یکی از این دو را نداشته باشد، جمله نیست و معنای کاملی ندارد. عموما فاعل به صورت اسم با ضمیر است و کار انجام شده با استفاده از فعل بیان می شود مانند The dog ran. توجه داشته باشید که فاعل در اینجا The dog است و فعل ran است. با یادگیری فعل و فاعل می توانید جملات بزرگ تر و پیچیده تری بسازید.

تطابق فاعل با فعل را رعایت کنید

در یک جمله، هم فاعل و هم فعل باید از نظر جمع و مفرد یکسان باشند. در یک جمله نمی توانید حالت مفرد فعل را با یک فاعل جمع به کار برید؛ یک فاعل جمع باید فعل جمع داشته باشد. به عنوان مثال جمله ” They are at school” صحیح است ولی جمله ” They is at school.” اشتباه است. اسامی جمع مانند” family ” یا ” team” به عنوان اسامی مفرد به حساب می آیند و به فعل مفرد نیاز دارند.

سعی کنید جملات پیچیده و بزرگتر بسازید

جملات مرکب، آسان ترین راه برای ساخت جملات پیچیده است. برای ساخت جملات پیچیده می توانید از کلمات ربط استفاده کنید و دو جمله را به هم متصل کنید. این کار به جمله سازی پیچیده شما کمک می کند. برای مثال به جای اینکه بگوییم ” The dog ran. He was fast” می توانی بگوییم ” The dog ran and he was fast”. یا به جای ” We looked for the missing book. We could not find it.” می توانیم بگوییم” We looked for the missing book but could not find it.” که در اینجا از کلمه ربطی “but” برای متصل کردن دو جمله به یکدیگر استفاده شده است.

عبارات شرطی را تمرین کنید

عبارت شرطی موقعیتی را توصیف می کند که در آن بخشی از جمله در صورتی صدق می کند که بخش دیگری درست باشد. به عنوان مثال ” If you ask your mother, she will take you to the store” . در این جمله قسمتی که دارای کلمه “if” است عبارت شرطی و عبارت دیگر عبارت اصلی نام دارد. جملات شرطی در زبان انگلیسی بسیار کاربرد دارند و در صورتیکه آنها را تمرین کنید، می توانید دستور زبان خود را قوی تر کنید.

توجه به علائم سجاوندی

علائم یا نشانه های سجاوندی استفاده از فاصله گذاری، نقطه و دیگر علائم نگارشی در متن است. در انگلیسی چندین علائم سجاوندی و قوانین مختلفی وجود دارند. برای تسلط روی دستور زبان انگلیسی باید این قوانین را به طور مفصل یاد بگیرید و نحوه استفاده از هر کدام از آنها را بیاموزید. در قسمت زیر علائم سجاوندی در زبان انگلیسی با توضیحاتی آمده است.

 • نقطه: نقطه در آخر جمله می آید وتمام شدن یک جمله را بیان می کند.
 • چند نقطه (…): بیانگر این است که قسمتی از متن از حذف شده است.
 • ویرگول(,): زمانیکه یک مکث لازم باشد و نمی خواهیم از نقطه استفاده کنیم، از ویرگول  برای جدا کردن کلمه یا گروهی از کلمات استفاده می کنیم.
 • نقطه ویرگول:(;): از این علامت در جملات مرکبی استفاده می شود که حرف ربط ندارند.
 • دو نقطه: از دو نقطه برای نشان دادن فهرست در یک جمله استفاده می شود.
 • علامت سؤال: از علامت سؤال در آخر جمله پرسشی استفاده می شود.
 • علامت تعجب: از علامت تعجب در آخر یک جمله استفاده می شود تا تأکید روی موضوع خاص یا تعجب را نشان دهد.
 • آپوستروف (‘): از این علامت نگارشی برای مخفف کردن و نشان دادن مالکیت استفاده می شود.

قوانین دستور زبان را با هم مقایسه کنید

اگر انگلیسی را به عنوان زبان دوم یاد می گیرد، قوانین دستور زبان انگلیسی را با دستور زبان فارسی مقایسه کنید. در این صورت می بینید که برخی از قوانین دستور زبان با هم شباهت دارند و برخی متفاوت هستند. زمانیکه قوانین دستور زبان مشابه باشند، روی دانش دستور زبان مادری خود اتکاء کنید تا به شما در یادگیری آن قسمت از گرامر کمک کند. زمانیکه قوانین دستور زبان با هم متفاوت باشند، زمان خود را روی تمرین آن بخش هایی از دستور زبان کنید که کاملا با زبان فارسی متفاوت هستند.

متون انگلیسی زیاد بخوانید

افرادی که کتاب یا متون انگلیسی بسیاری می خوانند، یادگیری دستور زبان برای آنها راحت تر می شود. متون انگلیسی تنها محدود به کتب گرامر نمی شود. البته کتب گرامر مفید هستند ولی برای بهتر شدن دستور زبان و یادگیری ساختار زبان انگلیسی باید به طور عملی درگیر جملات و ساختار شوید و متون انگلیسی را با دقت بخوانید. برای اینکه از خواندن متون دلسرد نشوید، می توانید متون انگلیسی را بخوانید که مورد علاقه شما است به عنوان مثال اخبار ورزشی، اقتصادی، متون دانستنی های علمی و غیره. هر چه بیشتر متون انگلیسی را بخوانید، بیشتر با کاربرد قواعد دستور زبان در جمله آشنا می شوید.

با ساختار پاراگراف آشنا شوید

اصولا یک پاراگراف در انگلیسی متشکل از سه تا هفت جمله است. هر پاراگراف باید یک جمله موضوع (Topic sentence)، جمله پشتیبان (supporting sentence) و جمله نتیجه گیری (concluding sentence) داشته باشد که در بخش های زیر به بررسی آنها می پردازیم.

 • جمله موضوع: این جمله عموما در اول پاراگراف می آید و ایده ای را مطرح می کند که می خواهید در کل پاراگراف در مورد آن صحبت کنید.
 • جمله پشتیبان: این جمله ایده مطرح شده در جمله موضوع را با جزئیات بیشر توضیح می دهد.
 • جمله نتیجه گیری: این جمله اطلاعات ارائه شده در پاراگراف خلاصه می کند و همیشه نوشتن آن ضروری نیست ولی باید با نحوه نوشتن این نوع جمله در پاراگراف آشنایی داشته باشد.

علاوه بر یادگیری و به خاطر سپردن موارد بالا، برای یادگیری زبان انگلیسی باید به یک منبع یادگیری دسترسی داشته باشید که هر زمان و مکان بتوان از آن استفاده کرد. امروزه اکثر ما به دلیل مشغله های کاری زیادی که داریم، فرصت کافی برای یادگیری زبان انگلیسی پیدا نمی کنیم و اگر هم وقت اضافه داشته باشیم، ممکن است نتوانیم در کلاس های زبان شرکت کنیم. در اینجا، اهمیت استفاده از یک وب سایت آموزش زبان که فقط یک اینترنت و یک دستگاه مانند لپ تاپ، تبلت، تلفن همراه نیاز دارد، پررنگ تر می شود. وب سایت من و زبان یکی از وب سایت های برتر آموزش آنلاین زبان های زنده دنیا است که متد یادگیری آن بر اساس سیستم آموزشی اینتراکتیو بوده و زبان آموز مرحله به مرحله از مبتدی تا پیشرفته به یادگیری زبان می پردازد. در هر زمان و مکانی که هستید می توانید با من و زبان، انگلیسی را یاد بگیرید.

عضویت و ثبت نام در سامانه

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید