اجزای جمله در زبان انگلیسی

همان طور که می دانید زبان انگلیسی یکی از محبوب ترین و رایج ترین زبان های خارجی در میان مردم است که هر ساله افراد بسیاری از طریق روش های مختلف و با اهداف متفاوت به دنبال یادگیری آن هستند. زبان انگلیسی بسیار گسترده بوده و یادگیری آن نیازمند توجه به تمامی جوانب آن می باشد. البته هستند افراد بسیاری که این زبان را با اهدافی خاص و با تمرکز بر برخی از جوانب آن همانند مکالمه یا نگارش می آموزند. به طور کلی می توان گفت آموزش و یادگیری هر زبان دارای چند وجه و مهارت است که معمولا عبارتند از مهارت گرامر یا دستور زبان، مهارت نگارش یا نوشتاری، مهارت خواندن و درک مطلب، مهارت گوش دادن و مهارت صحبت کردن.

 

اجزای جمله در زبان انگلیسی

اجزای جمله در زبان انگلیسیاگر شما نیز کمی با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشید و یا در کلاس های آن شرکت کرده باشید، احتمالا می دانید که یادگیری زبان انگلیسی، مهارت گرامر یا دستور زبان از چالش بر انگیز ترین و سخت ترین مهارت ها در یادگیری این زبان است که نقطعه ضعف بسیاری از زبان آموزان نیز می باشد. در این میان، بسیاری از این افراد در درک ساختارهای ساده گرامری و جملات این زبان مشکل داشته و دلیل اصلی سخت بودن این بخش برای آن ها نیز همین است. از همین رو قصد داریم در این مقاله نگاهی گذرا به ساختار و اجزای جمله در انگلیسی بیندازیم. با من و زبان همراه باشید.

ساختار جملات زبان انگلیسی چگونه است؟

همان طور که احتمالا می دانید، جمله یک یا مجموعه ای از کلمات است که پیامی را می رساند. جمله را از جوانب مختلف می توان تعریف و مورد بررسی قرار داد. از نگاه ساختار، از نگاه هدف، از نگاه معنی، از نگاه جایگاه اجزای آن و از نگاه تکمیل بودن. جملات در زبان انگلیسی نیز همانند زبان فارسی از اجزایی تشکیل شده اند. هر چند تفاوت هایی در ساختار جملات زبان فارسی و انگلیسی وجود دارد همانند جایگاه و چینش کلمات در آن، اما با در نظر داشتن ساختار جملات فارسی می توان به راحتی جملات انگلیسی را شناسایی کرده و یا به یادگیری زبان انگلیسی پرداخت.

در زبان انگلیسی مفهومی به نام Part of Speech وجود دارد که در زبان فارسی معمولا به آن اجزای کلام یا بخش های جمله می گویند. Part of Speech در واقع یک طبقه بندی است که در آن کلمات با توجه به کاربردشان در جملات زبان انگلیسی به 8 دسته تقسیم بندی می شوند. این 8 دسته عبارتند از اسم، ضمیر، فعل، قید، صفت، کلمه ربط، حرف اضافه و حرف ندا. با من و زبان همراه باشید تا در ادامه با این اجزا آشنا شده و درک بهتری از ساختار جملات زبان انگلیسی پیدا کنیم.

اسم

اسم کلمه ای است که به صورت قرارداد روی اشخاص، اشیاء، حیوانات، اماکن، ایده ها و اتفاقات و رخدادها گذاشته شده و برای نامیدن آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. این نامیدن به منظور رساندن پیام یا مقصود به طرف مقابل در مکالمه به کار می رود. اسم می ‌تواند در یک جمله کاربرد های مختلفی داشته باشد که از جمله آن ها می توان به فاعل، مفعول یا مفعول حروف اضافه اشاره کرد. به عنوان مثال اسامی اشخاص، مکان ها، اتفاقات و … همانند Apple، Maziar، Paris، James، Night و … همگی اسم هستند.

اسم را به طرق مختلف دسته بندی و شناسایی می کنند. یعنی در واقع روش های مختلفی برای تعریف و دسته بندی آن وجود دارد که مهم ترین آن ها از این راستا است:

اسم خاص / Proper Noun

به اسامی اشخاص، مکان ها، اشیا خاص، شهر ها و تمامی اسامی که به شکل اختصاصی به یک فرد یا محل یا شی، برند، شرکت، مفهوم و … اشاره دارند اسامی خاص گفته می شود.

 … ,Japan, Nike, Alex, Sara, Tehran, Eiffel

چند نمونه از اسامی خاص می باشند.

اسامی عام / Common Noun

اسامی عام همان طور که از نام آن ها پیداست مخالف اسامی خاص بوده و به هیچ شی یا شخص خاصی اشاره نداشته و به طور کلی به اشیا و مواردی به طور عام اشاره می کنند.

 … ,Desk, Jungle, Picture, Computer, Woman

از جمله اسامی عام هستند.

اسم ذات / Concrete Noun

اسم ذات یکی از انواع اسم می باشد که عمل یا وضعیتی را توصیف می کند که به خودی خود وجود داشته و قابل رویت، درک و حس شدن توسط حواس پنجگانه می باشد. این موارد چند اسم ذات هستند:

 … ,Radio, window, sand, glass, waterfall

اسم انتزاعی / Abstract Noun

اسم انتزاعی به اسمی گفته می شود که با حواس پنج گانه درک نمی شود.این اسم ها دقیقا نقطه متقابل اسم ذات بوده و قابل لمس کردن، دیدن، بوییدن، چشیدن و شنیدن نیستند. این اسامی در واقع ساخته ذهن ما هستند همانند شجاعت، عشق، ترس، نفرت و …

 … ,Kindness, hate, honesty, love, passion, envy, fear, knowledge

از جمله برخی از اسامی انتزاعی هستند.

اجزای جمله در زبان انگلیسی

اجزای جمله در زبان انگلیسی

اسم قابل شمارش / Countable Noun

از لحاظ شمارش می توان اسامی زبان انگلیسی را به اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش تقسیم بندی کرد. اسمی که مفرد و جمع داشته باشد و بتوان آن را شمرد اسم قابل شمارش نام دارد.

 … ,Friend, book, house, pen

چند اسم قابل شمارش هستند که می توانند با توجه به تعداد، حالت جمع یا مفرد بگیرند.

اسم غیر قابل شمارش / Uncountable Noun

اسامی غیر قابل شمارش همان طور که از نام آن ها پیداست به اسامی گفته می شود که نمی توان آن ها را شمرد مگر اینکه ظرف یا واحدی برای اندازه گیری آن ها تعیین کرد.

 … ,Milk, rice, blood, help, art, heat, cheese

ازجمله اسامی غیر قایل شمارش هستند.

اسم جمع / Collective Noun

اسم جمع به اسمی گفته می شود که به گروهی از افراد، اشیا، یا اماکن اشاره می کند.

 … ,Class, group, pack, bunch, range, bundle, party

از جمله برخی اسامی جمع هستند.

ضمیر

ضمیر کلمه ای است که به جای اسامی (اشخاص، مکان‌ ها یا اشیا) و به منظور جلوگیری از تکرار آن ها در جمله قرار می‌ گیرند. در دستور زبان انگلیسی، ضمیر نیز همانند اسم در جمله مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ یعنی ضمایر می توانند هم به عنوان فاعل و هم مفعول در جمله مورد استفاده قرار بگیرند.

ضمایر انگلیسی را می توان به دو دسته‌ فاعلی و مفعولی تقسیم کرد. این ضمایر می توانند به توصیف پرداخته و یا به شخص یا شی خاصی اشاره کنند. ضمیر فاعلی، ضمیر ملکی، ضمیر انعکاسی، ضمیر مفعولی، ضمیر تاکیدی، ضمیر پرسشی، ضمیر موصولی، ضمیر اشاره ای و ضمیر نامعین از جمله انواع ضمیر ها در زبان انگلیسی هستند. برای درک بهتر ضمیر به جمله زیر دقت کنید:

.Mary bought a hat yesterday, but she didn’t like the color

در جمله دوم برای جلوگیری از عدم تکرار اسم مری، ضمیر she جایگزین آن شده است.

صفت

صفت معمولا بخشی از فاعل و یا گزاره است که می تواند ظاهر چیزی را توصیف کند. در واقع صفت کلمه ای است که اسم و ضمیر را توصیف می کند و می تواند قبل اسم یا بعد از اسم و ضمیر بیاید.

 … ,Tall, kind, beautiful, dark, hard, slow

برخی از صفات هستند که در زیر هم یک مثال از کاربرد آن آورده شده است.

.Reira is a gorgeous and kind girl

فعل

فعل در زبان انگلیسی نیز همچون زبان فارسی یک عملی را توضیح داده و تکمیل کننده نهاد در جمله است. با این وجود فعل در جمله الزامی است و تکمیل کننده معنا و مفهوم جمله است. فعل ها نیز انواع گوناگونی دارند که بررسی آن ها در این مقاله نمی گنجد. فکر کردن، راه رفتن، رفتن، آمدن، خواندن و تمامی مفاهیمی که بیانگر یک کنش یا واکنش و انجام فعالیتی فیزیکی و انتزاعی هستند فعل هستند.

.He is going to the university

در این جا going فعل جمله است.

اجزای جمله در زبان انگلیسی

اجزای جمله در زبان انگلیسی

قید

قید نیز مانند صفت کلمات را توصیف می کنند. در واقع قید کلمه ای است که افعال، صفات، سایر قید ‌ها یا حتی کل یک جمله‌ واره را تغییر می‌ دهد. قید ها انواع گوناگونی دارند که از آن جمله می توان به قید مکان، قید زمان، قید حالت، قید تکرار و … اشاره کرد. به عنوان مثال در جمله زیر کلمه فردا قید زمان است:

.She is going to trip tomorrow

حرف اضافه

حروف اضافه معمولا رابطه یک کلمه یا ضمیر را با دیگر بخش های جمله مشخص می کند.

  … ,In, on, under, by, against, into, above, off

از جمله برخی حروف اضافه هستند.

حرف ربط

حروف ربط دسته ای از کلمات هستند که کلمات، عبارات یا جملات را به یکدیگر متصل کرده تا رابطه آن ها را مشخص کنند.

 … ,Despite, however, when, if, and

از جمله برخی حروف ربط می باشند.

حرف ندا

حروف ندا کلماتی هستند که عواطف و احساسات ما را با اصواتی خاص بیان می کنند که معمولا بعد از استفاده آن ها نیز، یک علامت تعجب به کار می رود.

 … ,Ouch, Oh, Hooray

چند حرف ندا هستند.

با اجزای کلام یا Part of Speech در زبان انگلیسی آشنا شدیم. آشنایی با این اجزای کلام و توانایی تشخیص آن ها در جمله در کنار تمرین و تکرار می تواند به شما در شناسایی و یادگیری ساده تر و بهتر گرامر زبان انگلیسی کمک کند.

انواع جمله در زبان انگلیسی کدامند؟

در تمامی زبانها معمولا گرامر خاصی وجود دارد که تمامی جملات موجود در جمله از آن دستورات پیروی می کنند. مطابق با گرامر موجود در زبان انگلیسی، جملات در این زبان به انواع خاصی تقسیم می شوند که عبارتند از:

جمله خبری یا (Declarative sentence)

جمله سوالی (Interrogative sentence)

جمله امری (Imperative sentence)

جمله ندایی و تعجبی (Exclamatory sentence)

 

انواع جمله در زبان انگلیسی کدامند؟

 

البته هنگام آموزش زبان انگلیسی جملات از جهات ساختاری نیز به دسته های گوناگونی تقسیم می شوند که عبارتند از:

جملات ساده

جملات پیچیده

جملات مرکب

سایت آموزش آنلاین زبان من و زبان

حال که با انواع جملات در زبان انگلیسی آشنا شدیم اگر دوست دارید که آموزش زبان انگلیسی را دنبال کنید و یا اگر می خواهید خیلی سریع آموزش زبان انگلیسی به صورت آنلاین را دنبال کنید می توانید از طریق سایت من و زبان دوره آموزش آنلاین زبان انگلیسی را خریداری کرده و خیلی سریع یادگیری زبان انگلیسی را دنبال کنید.

آموزش آنلاین زبان خارجی با من و زبان

سایت من و زبان اولین و جدیدترین سایت آموزش آنلاین زبان است که در حال حاضر شش زبان زنده دنیا را به صورت آنلاین آموزش می دهد. این سایت آموزشی با بهره گیری از جدیدترین متد آموزشی بین المللی و همچنین تکنیکهای سریع یادگیری زبان، تمامی دروس آموزشی را به بهترین نحو ارائه داده است به شکلی که زبان آموزان به راحتی می توانند بعد از اتمام یک دوره از آموزش این سایت تا حد بسیار مطلوبی به زبان مورد نظرشان تسلط پیدا کنند.

پس اگر دوست دارید که هر چه سریعتر یادگیری زبان انگلیسی را دنبال کنید، وقت را تلف نکرده و همین حالا با مشاورین آموزشی سایت من و زبان تماس حاصل فرمایید.

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید

 • نجفی

  قید زمان+قید مکان+قیدحالت+مفعول+فعل+فاعل

  فرمول ساخت جمله این هست؟

  پس چرا در جمله زیر رعایت نشده؟

  its hard to open it

  پاسخ
 • نجفی

  سوال امده که کدام جمله صحیح هست؟
  how do you like it in IRAN?
  What do you do on afternoon?
  come my house this afternoon
  we can have special downtown food

  آنچه که خودم میدونم اینه که جمله اول صحیح هست. جمله دوم بخاطر on غلط هست. جمله سوم چرا غلطه؟؟؟؟ جمله چهارم چرا غلطه؟؟؟

  پاسخ
 • مهدیه معیا

  جمله سون غلطه چون باید باشه to my house. جمله چهارم غلطه چون باید بین downtown و food از خط فاصله استفاده می‌شد.

  پاسخ