دسته: British Expressions

آموزش 5 عبارت عامیانه بریتانیایی

آموزش 5 عبارت عامیانه بریتانیایی

British Expressions٫ویدئو ها٫همه ویدئوها

+چقدر با اصطلاحات عامیانه بریتانیایی آشنا هستی؟ تا حالا سعی کردی چند تاشو یاد بگیری؟ . موضوع ویدئوی امروز: آموزش ۵ عبارت عامیانه بریتانیایی . وقتی اصطلاح عامیانه بیشتری از یک زبان بلد باشی به فرهنگ مردم اون کشور نزدیک تری