آموزش 5 عبارت عامیانه بریتانیایی

+چقدر با اصطلاحات عامیانه بریتانیایی آشنا هستی؟ تا حالا سعی کردی چند تاشو یاد بگیری؟
. موضوع ویدئوی امروز: آموزش 5 عبارت عامیانه بریتانیایی .
وقتی اصطلاح عامیانه بیشتری از یک زبان بلد باشی به فرهنگ مردم اون کشور نزدیک تری

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید