انواع تشکر کردن

انواع تشکر کردن

انواع تشکر کردن | روش های مختلف تشکر کردن در زبان انگلیسی

معمولا وقتی کسی برامون کاری انجام می ده ادب حکم می کنه که ازش تشکر کنیم. اما اینکه چطور و با گفتن چه جمله ای ازش تشکر کنیم خیلی مهمه. بعضی از جمله ها تاثیر بیشتری دارن و احساس ما رو عمیق تر نشون میدن و بعضی ها هم خیلی معمولی و ساده هستن. امروز توی این آموزش می خوایم روش های تشکر کردن رو در زبان انگلیسی یاد بگیریم.

Many thanks
It’s very kind of you
Thanks a million
I cannot express my appreciation
Thanks a ton
Please accept my deepest thanks
You saved my day
I humbly thank you
It was so awesome of you

آموزش زبان انگلیسی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید