باهوشا حدس بزنید

باهوشا حدس بزنید

باهوشا حدس بزنید | بازم با یه 20 سوالی دیگه برگشتیم.
ببینید می تونید کلمات رو زود حدس بزنید. با پرسش درباره کلمه مورد نظر می تونید زبان انگلیسی تون رو تقویت کنید. اینجوری با یه تیر دو نشون می زنید.
هم زبان انگلیسی رو یاد می گیرید هم بازی و سرگرمی رو انجام می دید.

?Is it an object
yes
?Is it realted to home
yes
?is it large
no
?is it made of wood
no
?is it made of glass
yes
?does it exist here
yes
?is it monitor
no
?is it a window
no
?is it a personal thing
no
?is it TV
no
?is it related to DVD-player or CD-player
no
?is it a lamp

yes
باهوشا حدس بزنید
ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید