بیست سوالی

بیست سوالی

بیست سوالی | امروزم یه کلمه جدید در نظر گرفتیم و با یه 20 سوالی جدید مهمون خونه هاتون شدیم.

حتما متوجه شدید که این بازی باعث می شه که کلمه ها خیلی خوب توی ذهن تون باقی بمونه و زبان انگلیسی تون تقویت بشه.

is it eatable? no
is it a personal thing? no
is it made of metal? maybe
is it large? yes
is it related to home? yes
is it usable in kitchen? no
is it related to bedroom? no
is it made of wood? yes
is it a desk? maybe
is it a closet? no
is it in living room? yes
is it a sofa? yessss

آموزش زبان انگلیسی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید