بی خیال دنیا

بی خیال دنیا

بی خیال دنیا | گاهی نیاز داریم بی خیال دنیا و همه چیز شویم.
بی خیال گذشته، بی خیال آینده. بی خیال اگر ها و شایدها. گاهی لازم است بگوییم : هر چه بادا باد.

امروز توی آموزش زبان آلمانی از من و زبان می خوایم معادل آلمانی همین جمله رو با هم یاد بگیریم.

alles oder nichts , Auf geht’s.
هرچه باداباد بزن بریم

آموزش زبان آلمانی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید