دیالوگ و جملات به زبان آلمانی

دیالوگ و جملات به زبان آلمانی

دیالوگ و جملات به زبان آلمانی | یکی از اهداف منوزبان اشنایی شما به زبان با استفاده از دیالوگ و جملات به زبان اصلی است،

امروز براتون یه عبارت آلمانی انتخاب کردیم که قطعا یرود به کارتون میاد.

 

10:10 فیلم a coffee in berlin
.Guten Morgen
صبح به خیر
Morgen
صبح به خیر
?Was soll’s sein
خُب، چی میل داری؟
.Kaffee zum Mitnehmen
قهوه لطفاً
?To go, ja
می ‌ا
Mhm
آره؟؟

آموزش زبان آلمانی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید