شیر یا خط

شیر یا خط

شیر یا خط | خیلی وقتا برای شروع کاری که نمی دونیم کی باید اول شروعش کنه از ی بازی استفاده می کنیم.
این یه جور شرط بندی روی حالت ی سکه هست و هر طرف اون که رو بیاد مشخص می کنه که چه کسی توی شیر و خط برنده شده و باید اول اون کارو انجام بده.
امروز موضوع کلیپ مون در همین رابطه هست.

Now the coin toss to see who goes first
heads and tails
شیر و خط کنیم ببینیم کی اول “شروع کنه”
heads شیر
tails خط

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید