مسابقه بیست سوالی

مسابقه بیست سوالی

مسابقه بیست سوالی | توی دوران قرنطینه و کرونا یکی از بازیای خوبی که می تونید انجام بدید، بازی بیست سوالی.
شما می تونید زود کلمه ها رو حدس بزنید؟
?is it alive –
NO+
?is it an object-
YES+
?is it a pocket-size thing-
NO+
?is it personal-
NO+
?is it related to transportation-
NO+
?is it use in office-
NO+
?is it related to home –
YES+
?is it usable in bathroom-
NO+
?is it related to kitchen-
YES+
?is it made of glass-
Yes+
?is it glass-
NO+
?is it bowl-
NO+
?is it teapot-
YES+
ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید