مشاغل به زبان چینی

مشاغل به زبان چینی

مشاغل به زبان چینی | یکی از مهمترین جملاتی که در مکالماتمون با افراد ازش استفاده می کنیم،
اینه که ازشون می پرسیم شغل شما چیه؟ امروز چند جمله درباره شغل رو به زبان چینی یاد می گیریم.

عبارت (nǐ zuò shén me gōng zu) به معنای شغل شما چیست؟
tā shì xué shēng. (.او دانش آموز است)
wǒ shī yè le. (.من بیکار هستم)
Wǒ shì yī míng yīshēng (من پزشک هستم)
آموزش زبان چینی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید