پاریس توی بطری

پاریس توی بطری

پاریس توی بطری | میشه پاریس رو توی بطری کرد! دیدید وقتی توی یه کار هی اما و اگر میاریم و انجامش نمی دیم.
اینجوری به هیچ جا هم نمی رسیم. تو زبان فارسی میگیم اگه رو کاشتن جاش هیچی سبز نشد. اما فرانسویا این ضرب المثل رو یه جور دیگه میگن. پس بیاید تا با من و زبان این ضرب المثل رو به زبان فرانسه یاد بگیریم.

Avec des « si » on mettrait Paris en bouteille

با “اگه” میشه پاریس رو توی بطری کرد
“اگه رو کاشتن جاش هیچی سبز نشد”

آموزش زبان فرانسه | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید