کدام یک برای یادگیری زبان خارجی مهم تر است؟ استعداد یا تمرین؟

کدام یک برای یادگیری زبان خارجی مهم تر است؟ استعداد یا تمرین؟

کدام یک برای یادگیری زبان خارجی مهم تر است؟ استعداد یا تمرین؟ | دوراهی تمرین یا استعداد یکی از مناقشاتی است که در بسیاری از موضوعات وجود داشته و افراد بسیاری همواره پیرامون آن بحث و جدل های فراوانی داشته اند. افراد بسیاری معتقدند استعداد بسیار مهم تر از تمرین بوده و می تواند به راحتی به فرد کمک کند مسیر رشد و پیشرفت را پیموده و به موفقیت های بسیاری دست یابد. از سویی دیگر، بسیاری از افراد معتقدند تمرین مهم تر از استعداد بوده و با استفاده از آن می توان مهارت ها و فنون بسیاری را فرا گرفته و مسیر رشد و پیشرفت را پیمود.

یادگیری زبان های خارجی یکی از حوزه هایی است که همواره در آن مناقشه استعداد و تمرین وجود داشته است. با توجه به این که هر ساله افراد بسیاری به یادگیری زبان خارجی اقدام می کنند، اهمیت این موضوع دو چندان شده و نیارمند توجه ویژه ای می باشد. اما آیا کدام یک در یادگیری زبان خارجی مهم تر است؟ استعداد یا تمرین؟ شما چه فکر می کنید؟ با من و زبان همراه باشید تا این موضوع را بررسی کرده و نگاهی به ابعاد مختلف آن بیندازیم.

یادگیری زبان خارجی

یادگیری زبان خارجی

 

تحقیقات چه می گویند؟

یادگیری زبان های خارجی، اگر بخواهیم نگاهی واقع بینانه به آن داشته باشیم، یک مهارت اکتسابی است. یعنی همه افراد، می توانند به یادگیری آن ها پرداخته و مهارت های مختلف آن ها را کسب کنند. البته تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده است و برخی از آن ها نشان دهنده این موضوع است که ژنتیک افراد در این میان بی تاثیر نیست. به عبارت دیگر ژن برخی از افراد برای یادگیری و فراگیری قوی تر بوده و این افراد نسبت به سایر افراد عملکرد بهتری در این زمینه از خود نشان می دهند. در این بررسی ها مشخص شده است بیش از ده ها جایگاه کروموزومی به طور مستقیم در امر یادگیری و کسب مهارت های زبانی تاثیر گذارند.

اما این تحقیقات همچنین نشان می دهدکه این عوامل ژنتیکی آنچنان در امر یادگیری موثر نبوده و نقش کمرنگی بر عهده دارند. هستند افراد بسیاری که استعداد و ژنتیک خوبی در این زمینه نداشته، اما به راحتی به امر یادگیری زبان خارجی پرداخته و مهارت های مختلفی در آن ها کسب کرده اند. در واقع یادگیری، به میزان قابل توجهی تحت تاثیر عوامل محیطی و اجتماعی بوده و این عوامل به راحتی می توانند کمبود یا نبود استعداد یادگیری را جبران کنند.

در واقع ژن خوب داشتن برای یادگیری می تواند در این مسیر به افراد کمک کرده و آن ها را در امر یادگیری بسیار یاری نماید، اما نبود آن نمی تواند مانعی بر سر راه یادگیری بوده و این مشکلی در این زمینه به وجود آورد. تلاش و کوشش می توانند به عنوان معیارهای محیطی و اجتماعی نقش قابل توجهی در این زمینه ایفا کرده و با استفاده از آن ها بخش اعظمی از مهارت های زبانی را فرا گرفت.

یادگیری زبان خارجی

یادگیری زبان خارجی

منظور از استعداد، سخت کوشی و تمرین چیست؟

هنگامی که در حوزه تعاریف وارد می شویم، بحث گسترده تر شده و تعیین دقیق تعاریف سخت تر می شود. استعداد، مهارت، سخت کوشی و تمرین هر کدام مفاهیمی می باشند که چه در حوزه علم و پژوهش و چه نزد افراد مختلف دارای تعاریف مختلف و متنوعی بوده و برداشت های متفاوتی از آن های می شود. استعداد را می توان طبیعت و درون مایه انسان برای پرداختن به کارها، اهتمام به یادگیری، تصمیم گیری و مواردی از این قبیل دانست. در این میان فردی را با استعداد می نامیم که در مقایسه با سایر افراد، بدون سخت کوشی و تلاش بسیار و با تکیه بر این مهارت به یادگیری یا انجام کارها پرداخته و آن را به اتمامی می رساند.

به عنوان مثال اگر دو فرد در شرایط محیطی و فراهم آورده شده یکسان، شرایط فیزیکی و روحی یکسان با در نظر گرفتن تمامی فاکتورها و معیارها، با تجهیزات و امکانات یکسان به یادگیری مشغول شوند و یک نفر از آن ها این آموزش را با سرعت بیشتری انجام دهد، آن فرد را می توان با استعداد نامید. بسیاری از مردم استعداد را درون خود دارند، منتها این استعداد نیازمند شکوفایی و رشد است تا بتواند خود را نشان دهد.

سخت کوشی نیز از همان طور که از نام آن پیداست ارتباط هایی با سماجت و سختی به خرج دادن در مسیر انجام کار ها است. سخت کوشی را می توان به شکل های گوناکونی تفسیر و تعریف کرد اما ساده ترین شکل آن را می توان اشتیاق، پشتکار و تلاش دانست. در واقع با در اشتیاق داشتن برای انجام کارها، پشتکار لازم برای قدم گذاشتن در مسیر و تلاش برای رسیدن به اهداف، می توان سخت کوشی را معنا کرد.

تمرین نیز همچنین از موارد مهمی است که می تواند در مسیر یادگیری و کسب مهارت های مختلف به انسان کمک کرده و نتایج بسیار خوبی برای آن ها فراهم آورد. با تمرین می توان سخت ترین مهارت ها و فنون را فرا گرفت. با من و زبان همراه باشید تا در ادامه به بررسی حوزه آموزش زبان های خارجی و مهارت ها و استعدادهای لازم برای آن بپردازیم.

 

در یادگیری و آموزش زبان خارجی کدام یک بیشتر اهمیت دارد؟

حتما شما نیز بسیار شنیده اید که می گویند برای یادگیری زبان  خارجی می بایست به تمرین و تکرار بپردازید. و حتما مواردی را نیز شنیده اید که در آن افراد از آموزش زبان های خارجی و شرکت در برنامه های آموزشی آن ها طفره رفته و می گویند که استعداد این کار را نداشته یا برای این کار ساخته نشده اند. همان طور که گفته شد، برای یادگیری زبان های خارجی، هر دو این موارد، یعنی استعداد و تمرین مهم بوده و نقش مهمی ایفا می کنند، اما استعداد در این میان نقش کمرنگ تری بر عهده دارد. نکته ای که در این میان می بایست به آن توجه کرد این است که، همه انسان ها، ذاتا دارای استعداد یادگیری زبان بوده و از بد تولد و کودکی این مهارت فعال شده و به یادگیری زبان و درک محیط و برقراری ارتباط با محیط اطراف می پردازد. در واقع همه انسان ها از این موهبت برخورداند که البته سطح آن در تمامی افراد یکسان نمی باشد.

در بحث یادگیری زبان خارجی، دو عامل رایج و بیشتر شناخته را می توان موثر دانست. نگرش یا Attitude و تلاش و پشتکار یا Aptitude . نگرش را می توان همان استعداد، میل و توانایی درونی در امر یادگیری زبان های خارجی دانست و تلاش و پشتکار نیز همان طور که از نام آن پیداست، به تلاش ها و اهتمامی که فرد در مسیر یادگیری زبان خارجی می گذارد گفته می شود. در آموزش زبان خارجی و یادگیری آن، هر دو عامل مهم می باشند اما مجددا عاملی که می تواند در طولانی مدت نتایج بسیار خوبی برای شما فراهم آورده و شما را به موفقیت برساند، تلاش و کوشش است.

یادگیری زبان خارجی یکی از مواردی است که کسب مهارت در آن و تسلط به آن نیازمند تمرین و تکرار فراوان است. با توجه به این که مطالب جدید و تازه فراگرفته شده، در حافظه تثبیت نشده و به راحتی از ذهن فرار می کنند، تمرین و تکرار می تواند از بهترین گزینه های برای تثبیت این مطالب در ذهن و فراگیری این مهارت ها باشد. یادگیری زبان های خارجی معمولا به چند دسته اصلی تقسیم بندی می شوند.

در این روند یادگیری دستور زبان و ساختار زبان، یادگیری کلمات و لغات آن زبان، یادگیری مهارت خواندن و یادگیری مهارت نوشتن از جمله مهم ترین مهارت هایی هستند که در یادگیری یک زبان خارجی حائز اهمیت بوده و مهم می باشند. یادگیری تمامی این موارد در کنار هم نیازمند تمرین و تکرار بوده و بدون آن ها این مفاهیم در کنار یکدیگر در ذهن تثبیت نشده و یا روند یادگیری با مشکلاتی همراه خواهد بود و به صورت ناقص انجام خواهد شد.

یادگیری زبان خارجی

یادگیری زبان خارجی

تلاش، کوشش و تمرین در امر یادگیری زبان های خارجی و تاثیر آن در این موضوع، یکی حقیقت علمی و تجربی است. امروزه کمتر کسی است که از اهمیت تمرین و تکرار در امر یادگیری زبان خارجی آگاه نبوده و به آن واقف نباشد. پشتکار و تمرین را می توان دو عنصر مهم در آموزش زبان خارجی دانست. این عوامل می توانند به راحتی نبود یا کمبود استعداد را جبران نموده و به افراد این اجازه را دهد در مسیر یادگیری زبان های خارجی قدم برداشته و به اهداف خود دست یابند.

وب سایت آموزش آنلاین زبان های خارجی من و زبان، با در اختیار داشتن متدهای به روز و استانداردهای جهانی، دوره های آموزش آنلاین زبان خارجی را برای تمامی مشتاقان یادگیری زبان های خارجی برگزار می کند. در من و زبان می توانید 6 زبان خارجی از جمله زبان های ترکی، ایتالیایی، فرانسه، آلمانی، انگلیسی و چینی را به صورت آنلاین فراگرفته و مهارت های لازم آن ها را به دست آورید.

همچنین می توانید از دوره آموزش زبان انگلیسی به عنوان محبوب ترین و رایج ترین زبان خارجی در میان مردم استفاده کرده و بر آن مسلط شوید. لازم به ذکر است این آموزش ها به صورت آنلاین بوده و شما بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانید به محتوای آموزشی خود دسترسی داشته و به یادگیری زبان های خارجی بپردازید. همچنین می تواند به مدت 2 روز به صورت رایگان از آموزش های سایت بهره مند شده و پس از آن برای ثبت نام اقدام نمایید.

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید