کلمه ای که تو ذهن ماست

کلمه ای که تو ذهن ماست

کلمه ای که تو ذهن ماست |‎ ‎طبق روال من و زبان، امروزم یه بیست سوالی جالب براتون در نظر گرفتیم.

پس شمام مثل ما این بازی رو بکنید دایره لغاتتون رو در زبان انگلیسی افزایش بدید.

is it eatable? no
is it a kind of cloth? no
is it an object? yes
is it related to home? no
is it a personal thing? no
is it a packet sized? yes
is it related to office? yes
is it related to stationery? yes
is it paper? no
is it pen? no
is it paper clips? yes

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید