گویندگان بومی و غیر بومی

گویندگان بومی و غیر بومی | عبارات انگلیسی مناسب برای گویندگان بومی و غیر بومی

یعضی از بومی زبانان در گفتن برخی اصطلاحات اشتباه دارن. توی کلیپ امروز به این اشتباهات اشاره می کنیم و کسانی هم که غیر بومی هستن می تونن این اشتباهات رو یاد بگیرن تا بکارشون نبرن. ممکنه به عنوان یه زبان آموز با شنیدن این اشتباهات گیج بشید. مثلا یکی از این اشتباهات گفتن اصطلاح doggy dog به جای عبارت صحیح “dog eat dog” هست. dog eat dog به این معنیه که موقعیت خیلی رقابتی و ظالمانه اس و هر کسی به فکر خودشه. برای یاد گرفتن بقیه این اصطلاحات کلیپ رو تا آخر ببینید.

beck and call (صحیح) یا beckon call (غلط)
یعنی شما آماده اید از دستورات کسی اطاعت کنید.

dog eat dog (صحیح) یا doggy dog (غلط)
یعنی در موقعیتی ظالمانه قرار گرفتن

by accident (صحیح) یا on accident (غلط)
به طور تصادفی

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید