از دیگران درخواست کمک کنیم

از دیگران درخواست کمک کنیم

از دیگران درخواست کمک کنیم | در زبان انگلیسی عبارت های گوناگونی در رابطه با کمک خواستن وجود دارد. امروز در این آموزش از من و زبان به بررسی این عبارت های مهم و کاربردی می پردازیم.عبارت “?Can you help me” به معنای “میشه به من کمک کنید؟” می باشد.
عبارت “Excuse me” به معنای “ببخشید” می باشد.
عبارت “?… Where is the nearest” به معنای “نزدیکترین … کجاست؟” می باشد.
عبارت “… I’m trying to find” به معنای “من سعی می کنم پیدا کنم …” می باشد.
عبارت “… I’m looking for” به معنای “به دنبال چیزی گشتن …” می باشد.
ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید