پر انرژی تر باشید

? امروز یه فیلم کمدی چینی براتون داریم. فیلم “سلطان جدید کمدی” که به کارگردانی آقای استوین چو هست.

با هم دیالوگ های ماندگار این فیلمو بررسی می کنیم.

Jīngshén yīdiǎn (پرانرژی تر باشید)
(بازیگرا ما فیلم روح نمی خوایم بسازیم)
(شما دارید نقش عابرین پیاده را بازی می کنید)
(شما زنده اید، روح نیستید)
(تو کی هستی؟)
(من بازیگرم)

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید