از قیمت گوشت خبر دارید

از قیمت گوشت خبر دارید

از قیمت گوشت خبر دارید | هر بار که به فروشگاه می رید، متوجه می شید که قیمت کالاهای مختلف چقدره؟ تخفیف داره یا نداره؟ چه موقع باید یه جنس رو بخرید و …
توی فیلم ایتالیایی امروز دیالوگ هایی در این مورد گفته می شه که می تونه به یادگیری زبان ایتالیایی تون کمک کنه.
اسم فیلم هست: Ciao Marziano
عبارت های انتخابی:
un macellaio ha ridotto del 200 per cento il prezzo delle bistecche (قصاب قیمت استیک و دویست درصد کاهش داده)
agli acquirenti viene consegnata la carne insieme a un tangibile segno del nuovo corso
(گوشت با نشانه های دقیق به خریداران ارسال می شود)
grazie (ممنون)
prego (خواهش می کنم)

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید

تا چند لحظه ی دیگر یک کد تایید برای شما ارسال می گردد . لطفا در فیلد زیر قرار دهید.

در حال ارسال اطلاعات لطفا چند لحظه منتظر بمانید