تعارف کردن به فرانسوی

تعارف کردن به فرانسوی

تعارف کردن به فرانسوی | اگر توی فرانسه باشید و بهتون چیزی تعارف کنن، در صورتی که ازتون بپرسن تمایل دارید؟ می گید: «بله»، در صورتی که تمایل نداشته باشید، می گید «نه». اگرم به اون چیز علاقه خاصی نداشته باشید، می گید «علاقه ندارم». در صورت گرفتن اون چیز می گید «سپاس» و شخصی که بهتون تعارف کرده، می گه «خواهش می کنم». امروز می خوایم تمام این کلمات رو به فرانسوی در کنار من و زبان یاد بگیریم.

عبارت oui / ouais به معنای بله/آره
از عبارت Mouais زمانی استفاده می کنیم که نسبت به چیزی علاقه خاصی نداریم.
عبارت non به معنای نه
عبارت merci به معنای سپاس
عبارت de rien به معنای خواهش می کنم

آموزش زبان فرانسه | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید