دونستن یا ندونستن، مساله اینه

دونستن یا ندونستن، مساله اینه

دونستن یا ندونستن، مساله اینه | شما ترجیح می دید یه چیزی رو بدونید و ناراحت بشید یا اینکه یه چیزی رو هیچوقت نفهمید و خوشحال باشید؟

به طور کلی دوست دارید در مورد یه چیزی بدونید؟ یا نه؟

تو این بخش از من و زبان با یه عبارت سوالی مهم در این رابطه آشنا می شیم که خیلی مورد استفادمون قرار می گیره و اون هست:
Whats that about?

آموزش زبان انگلیسی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید