شما گواهینامه دارید

داشتن گواهینامه یه موضوع مهمه، چرا که نداشتن اون ممکنه باعث مشکلات زیادی بشه.

تو دیالوگ ماندگار امروز یاد می گیریم که به زبون انگلیسی چطور بپرسیم که کسی گواهینامه داره یا نه.

?Does he have a licence
آیا او گواهینامه داره؟

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید