شما خودتون رو یه آدم باهوش می دونید

باهوش بودن یه نعمت بزرگه ولی باید بدونید که فقط باهوش بودن مهم نیست.
بیشتر افراد موفق دنیا باهوش نبودن؛ اونا فقط تا می تونستن تلاش کردن.
من و زبان براتون یه عبارت جالب داره و اون درباره افرادیه که باهوش نیستن.

The lights are on, but nobody’s home.

از این عبارت برای توصیف فردی که باهوش نیست، استفاده می شه
آموزش زبان انگلیسی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید