شما هم عاشق خرید کردنید

عبارت های مهم در مورد خرید کردنو بهتون یاد بدیم تا اگر گذرتون به فرانسه افتاد، بتونید راحت خرید کنید.
faire les courses خرید کردن غذا- سبزیجات…
faire du shopping خرید کردن لباس- کفش-
کیف…
dans un magasin یک مغازه
j’entre dans le magasin من به مغازه وارد می شوم
choisis انتخاب کردن
Je choisis un pantalon من یک شلوار انتخاب می کنم
Essayer پرو کردن
J’essaye ce pantalon من این شلوار پرو می کنم
La caisse صندوق
Je vais à la caisse من به صندوق می روم
آموزش زبان انگلیسی | manozaban.ir
ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید