عذر خواهی به زبون چینی رو بلدین

عذر خواهی به زبون چینی رو بلدین

یه سری از کلمات هستن که وقتی اشتباهی می کنیم، گفتنشون نشون دهنده ادب ماست و باعث میشه بقیه بفهمن که ما از اشتباهمون پشیمون هستیم. امروز توی زبون چینی کلمه هایی رو برای عذر خواهی یاد می گیریم.

bú yòng xiè 不⽤谢 ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ
duì bu qǐ 对不起 ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ
不好意思!我没听清楚。 bù hǎo yì sī! wǒ méi tīng qīng chǔ
ﻣﻌﺬرت ﻣﯿﺨﻮام ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪم

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید

تا چند لحظه ی دیگر یک کد تایید برای شما ارسال می گردد . لطفا در فیلد زیر قرار دهید.

در حال ارسال اطلاعات لطفا چند لحظه منتظر بمانید