رادیو خارجی ایتالیایی

رادیو خارجی ایتالیایی
شوق یادگیری ایتالیایی از زبان یه کارشناس زبان انگلیسی
ایتالیایی انقدر جذاب و جالبه که حتی تیم کارشناس و تولید محتوای من و زبان هم تشویق به یادگیری اون شدند.
بیایید با کلماتی برای سلام و احوال پرسی در زبان ایتالیایی
آشنا شیم:
.
Ciao خداحافظ/سلام
Buongiorno سلام
Come sta?حالتون چطوره
Bene grazieخوبم ممنون
Come vaچطوری
non c’è male بد نیستم
ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید