خانواده

خانواده

خانواده | آدم هایی که با اون ها زندگی می کنید

وجود آدم های زندگی مون بهمون امنیت و آرامش می ده. زندگی بدون گرفتن دستای پدر، دیدن لبخند مهربون مادر و یا لحظه های شیرینی که در کنار همسر یا شوهرمون داریم بی معنیه. قدر زندگی با عزیزانمون رو بدونیم و بریم که تو این آموزش از من و زبان با دیدن این فیلم انگلیسی برخی از حجملات کاربردی در این زمینه رو یاد بگیریم.

عبارت ” ?Who do you live with ” به معنی ” با چه کسی زندگی می کنی؟”
I live with my family. (.من با خانواده ام زندگی می کنم)
I live with my friend. من با دوستم زندگی می کنم.
I Live with my husband . من با شوهرم زندگی میکنم
I Live with my wife. من با همسرم (خانمم) زندگی می کنم

آموزش زبان انگلیسی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید