آموزش تبریک و تسلیت به زبان انگلیسی

آموزش تبریک و تسلیت به زبان انگلیسی
موقعیت های شاد و غم انگیز همیشه در زندگی همه وجود دارد.
حالا که دارید انگلیسی می آموزید بد نیست نحوه همدردی و هم دلی به این زبان را هم یاد بگیرید.
دراین ویدئو آموزشی، امروز یکی دیگر از کارشناسان تیم من و زبان مثال هایی از تبریک و تسلیت برای شما آماده کرده است:
congratulations: تبریک
congratulation on your new baby قدم نورسیده مبارک
condolence: تسلیت
please accept my sincere condolences at the loss of your father یعنی تسلیت مرا در فوت پدرتان پذیرا باشید.
ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید