ادای احترام در زبان آلمانی

ادای احترام در زبان آلمانی

مثل بچه ها که نمیدونن کجا و کی از “تو” استفاده کنند و کجا از “شما” ما هم به عنوان زبان آموزان تازه کار زبان آلمانی این مشکل رو داریم. اما من امروز میخوام این دو تا کلمه رو بهتون یاد بدم.
دو تا مثال زیر رو ببینید و آموزش های مارو دنبال کنید:
Woher kommen Sie? (شما اهل کجایید؟) Whoher kommst du? (تو اهل کجایی؟) Trinkst du tee ( چای میخوری؟)
Trinken Sie tee? ( چای میخورید؟)

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید