کمک کن تا دنیا قشنگ تر بشه

اگر می تونید به کسی کمک کنید این کارو بکنید؛ ممکنه شما آخرین نقطه امید اون آدم باشید. کمک شما ممکنه دنیا رو تغییر نده ولی دنیای او فرد رو قطعا تغییر میده. امروز بیاین به زبون چینی درباره کمک کردن یاد بگیریم.

کمک
bāng zhù 帮助
_________ به من کمک کنید
bāng zhù wŏ 帮助我
_________
عجله کنید
kuài diăn 快点
_________
پلیس
jĭngchá 警察 .
آموزش زبان چینی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید