در چه حالی هستی

در طول روز ممکنه حالتای مختلفی داشته باشیم. می خواین بدونید وضعیت های مختلف بدن به انگلیسی چی میشه؟ پس با ما همراه باشید.

ایستادن stand
نشستن sit
چمباتمه زدن squat
خم شدن bend
زانو زدن kneel
پریدن jump
دراز کشیدن lie down
لیز خوردن slip
سقوط کردن fall
سکندری خوردن trip

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید