چجوری تو فرانسه خودمونو معرفی کنیم

چجوری تو فرانسه خودمونو معرفی کنیم

چجوری تو فرانسه خودمونو معرفی کنیم | معرفی کردن خودمون به دیگران یکی از اولین اصول ارتباطیه.
وقتی توی فرانسه باشید بهتره که بعد از سلام و احوالپرسی خودتونو به طرف مقابلتون معرفی کنید.
توی دیالوگ ماندگار زبان فرانسه امروز نحوه معرفی کردن خودمونو یاد می گیریم.

applique-toi, ma fille. Alors, tu mets ton nom et ton “prénom
خودتو معرفی کن دخترم
اسم و فامیلتو بنویس

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید