اینو دوست ندارم

اینو دوست ندارم!!!
همیشه که نمیشه همه چیز و دوست داشت
اما باید نحوه بیان این احساس مون رو به انگلیسی یاد بگیریم

پس بهتره به جای جمله کلیشه ای I dont’t like it
از عبارت هایی مثل این استفاده کنیم:
That’s not for me.
I’m not crazy about it
آموزش زبان انگلیسی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید