یه وضعیت اورژانسی دارم

تا حالا شده به این فکر کنید که اگر توی ترکیه باشید و نیاز به دکتر و درمان داشته باشید چیکار باید بکنید؟
ممکنه خودتون یا اطرافیانتون توی مسافرت مریض بشید و کسی اون اطراف نباشه که زبون شما رو بفهمه.

پس لازمه که چندتا عبارت مهم رو برای این موقعیتا بلد باشید که یه وقت خدایی نکرده توی کشور غریب دچار مشکل نشید.

دکتر
doktor
doktor

مریض (بیمار)
hasta
hasta

یه وضعیت اورژانسی دارم
Acil bir durum var.
ajil bir douroum var.

لطفا دکتر خبر کنید
Lütfen doktor çağırın
loutfan doktor charin

لطفا منو به بیمارستان ببرید
Lütfen beni hastaneye götürün
loutfan beni hastaneye goutouroun

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید