ممکنه امروز روز شما باشه

ممکنه امروز روز شما باشه

بعضی روزا از اول روز حال و هوای خوب داره و همه چیز طبق روال پیش میره. بر عکس بعضی روزام روز شما نیست و هر کاری می کنید به در بسته می خورید.

امروز تو آموزش آلمانی، چندتا کلمه کاربردی درباره روزا یاد می گیریم.

vorgestern (پریروز)
gestern (دیروز)
heute( امروز)
morgen ( فردا )
übermorgen (پس فردا)

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید