یادگیری اصطلاح انگلیسی

امروز فرشاد خیلی خیلی خوشحاله و از خوشی تو پوست خودش نمیگنجه… پس امروز میخوایم یه اصطلاح در همین رابطه را باهم یاد بگیریم.
کلیپ امروز و ببینید و شما هم از خوشی فرشاد، خوشحال شید :

اصطلاح امروز:
Tread on air .
“از خوشی در پوست خود نگنجیدن”
آموزش زبان انگلیسی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید