اعداد به زبان آلمانی

اعداد به زبان آلمانی

اعداد به زبان آلمانی | اعداد به زبان آلمانی کاربردای زیادی برامون دارن و در طول روز برای شمارش هر چیزی از اونا استفاده می کنیم.
توی این آموزش زبان آلمانی می خوایم اعداد رو توی زبان آلمانی بررسی کنیم. پس باهم دیگه از یک تا ده می شماریم…
eins 1 یک
zwei 2 دو
drei 3 سه
vier 4 چهار
fünf 5 پنج
sechs 6 شش
Sieben 7 هفت
acht 8 هشت
neun 9 نه
zehn 10 دهآموزش زبان آلمانی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید