به آواها توجه کنید بهشون برمیخوره ناراحت میشن

یادتونه یه سریال میذاشت که اسمش آوای باران بود. درس امروز منو زبان هم درباره آواهاست البته نه از نوع بارونیش از نوع انگلیسیش.
کلمات هم آوا در انگلیسی، کلماتی هستن که تلفظ یکسان، اما معنای متفاوتی دارن. پس پیش به سوی یادگیری کلمه های هم آوا.
.
ate= eight
knew=new
muscle=mussel
son=sun
wear=where
wood=would
your=you’re
آموزش زبان انگلیسی | manozaban.ir
ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید