اصطلاحات پرکاربرد و روزانه

هر زبونی برای خودش یه سری اصطلاحای خاص داره. مثلا ما تو زبون فارسی برای وقتی که می خوایم کسی حرفی رو جایی بازگو نکنه می گیم “دهنت قرص باشه”. توکلیپ من و زبان امروز براتون چندتا از این اصطلاحای جالب رو به زبون ایتالیایی یاد می دیم.
Acqua in bocca! دﻫﻨﺖ ﻗﺮص ﺑﺎﺷﻪ
Neanche per sogno ﺗﻮ ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﯽ
Salute! ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﺷﻪ
آموزش زبان ایتالیایی | manozaban.ir
ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید