کاربردهای حال ساده در زبان انگلیسی

اولین زمانی که در انگلیسی یاد می گیرید، زمان حال ساده است. از این زمان می توان در موقعیت های زیر استفاده کرد:
عادت ها: I drink tea at breakfast (صبح ها چای میخورم)
احساسات غیر قابل تغییر: I love my mom (مامانم رو خیلی دوست دارم)
شرایط ثابت: I work in Isfahan (من در اصفهان کار می کنم)
حقایق کلی: Tehran is a large city (تهران شهر بزرگی است)
آموزش زبان انگلیسی | manozaban.ir
ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید