صبح تون رو با اصطلاحات فرانسوی شروع کنید

در کلیپ امروز اصطلاحاتی رو براتون آماده کردیم که بیشتر صبح ها می تونید ازشون استفاده کنید،
مثل: .

se réveiller
بیدار شدن
je me réveille à 7 heures
من ساعت 7 از خواب بیدار میشم
prendre sa douche
دوش گرفتن
je prends ma douche
من دوش میگیرم
aller au travail
سرکار رفتن
je vais au travail
من به سرکار میروم .
با ما همراه باشید…

آموزش زبان فرانسه | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید