همه بلند بگید زردی من از تو سرخی تو

از من. چهارشنبه سوری یه سور بزرگ و باشکوهه که جزو جشن های باستانی ما ایرانیاس. بهتره امسال با پریدن از روی آتیش، غم ها و غصه ها رو همونجا رها کنی و به فردایی که خوشحالی رو با خودش میاره فکر کنی. امروز براتون چند تا عبارت انگلیسی چهارشنبه سوری طور داریم.

Make a bonfire
آتش روشن کردن برای آتش بازی، (با هدف تفریح)

Jump over
پریدن از روی چیزی
آموزش زبان انگلیسی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید