هم فیلم ببین هم ایتالیایی یاد بگیر

ایتالیایی زبونیه که یادگیرییش آسونه و اگر می خواین راحت تر اونو یاد بگیرید، بهتون توصیه می کنیم فیلمای ایتالیایی رو تماشا کنید.
توی فیلمای ایتالیایی دیالوگ هایی گفته میشه که با یادگرفتن اونا می تونید مثل یه ایتالیایی اصیل صحبت کنید.

امروز به همین خاطر چندتا دیالوگ ماندگار رو براتون در نظر گرفتیم که حتما به دردتون می خورن.

Francesca, (اسم)
quando (روز خوبی داشته باشی)
ciao pietro (سلام پیترو)
un caffe aggi pomerggio (امروز بریم قهوه بخوریم؟)
magari dopo che finisco di lavorare (مثلا وقتی من کارم تموم شد)
facciamo unaltra volta (یا اصلا یه وقت دیگه)
ma tutlo il giorno oggi (من کل امروز آزمون دارم)
alle 4 macchina (چهار بعدازظهر دم دستگاه قهونه زن می بینمت)
del fantastico (عالیه)
a dopo allorati vedro messa eggi (بعدا می بینمت)

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید