اهل کجایید

یکی از مهمترین و کاربردی ترین سوالاتی که باید به هر زبون خارجی دیگه بلد باشید، پرسیدن درباره ملیت هر فرده.
تو آموزش زبون فرانسه امروز براتون چندتا سوال در این مورد آماده کردیم.

Dou viens_tu?
اهل کجایید؟

Je viens de…
من اهل … هستم

Je viens de Iran
من اهل ایران هستم

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید