راه شادی کدوم طرفیه

وقتی توی راه رسیدن به جایی هستیم حسابی ذوق رسیدن داریم، غافل از اینکه خوشی همون لحظه طی کردن مسیره.
امروز چندتا عبارت انگلیسی رو درباره توی راه بودن مرور می کنیم.

Where are you going? کجا داری میری؟
I am going to school دارم میرم مدرسه/ I’m on my way to school. در راه رفتن به مدرسه ام
On my way… در راه
On my way to school در راه مدرسه ام
On my way to the pool در راه استخرم
It’s none of your business. به تو/ شما ربطی نداره
آموزش زبان انگلیسی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید