با وجود غذا یعنی می دونی دنیا قراره جای بهتری باشه

با وجود غذا یعنی می دونی امروز بیاین وعده های غذایی رو به زبون آلمانیا یاد بگیریم
صبحانه
das Frühstück
صبحانه دوم (میان وعده)
Zweites Frühstück
نهار
das Mittagessen

شام
das Abendessen
آموزش زبان آلمانی | manozaban.ir

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید