با کاربرد حروف اضافه for و to آشنایی دارید

با کاربرد حروف اضافه for و to آشنایی دارید

با کاربرد حروف اضافه for و to آشنایی دارید | ما از حروف اضافه در مکالماتمون زیاد استفاده می کنیم.
پس خوبه که کاربرد صحیح اونا رو بدونیم.
امروز توی این کلیپ براتون کاربرد حروف اضافه to و for رو در نظر گرفتیم تا بتونید حرفه ای تر از همیشه انگلیسی رو صحبت کنید.
در پایین مثال هایی در این زمینه آوردیم.

.I went to the supermarket to buy apples
.I went to the supermarket for apples
.I made a cake for Felicity
.I gave the cake to Felicity
(جواب to میشه) .Felicity sold … to Ellie

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید