همه چیز درباره عبارت یا Phrase در زبان انگلیسی

برای آنکه بتوانید به زبان انگلیسی تسلط کافی پیدا کنید، باید درک درستی از اجزای تشکیل دهنده یک جمله در زبان انگلیسی داشته باشید. بخش های اصلی یک جمله شامل نهاد ، گزاره ، فعل ، مفعول و متمم می شود. به عبارت دیگر یک جمله از کنار هم قرار گرفتن کلمات کنار یکدیگر تشکیل می شود که هر کدام در آن نقشی را ایفا می کنند.
یک جمله لزوما به دو بخش اصلی نهاد و گزاره نیاز دارد و اساس بدون آنها جمله نیست. پس تکلیف عبارت چه می شود؟ عبارت یا phrase در زبان انگلیسی به مجموعه کلماتی گفته می شود که به هم مرتبط بوده و در کنار یکدیگر قرار می گیرند. اما بر خلاف جمله نهاد و گزاره ندارند و به تنهایی معنی و مفهوم مستقل ندارند.
پس عبارت یا phrase در زبان انگلیسی چیست؟ انواع عبارات در زبان انگلیسی کدامند؟ عبارات چه کاربردی در زبان انگلیسی دارند؟ اگر به یادگیری زبان انگلیسی علاقه دارید، این مقاله حتما برایتان جالب خواهد بود. در ادامه پاسخ این سوالات را خواهید دید و با عبارت یا phrase در زبان انگلیسی بیشتر آشنا خواهید شد.

 عبارت یا Phrase در زبان انگلیسی

عبارت یا Phrase در زبان انگلیسی

عبارت یا phrase در زبان انگلیسی چیست؟

عبارت یا phrase به مجموعه کلماتی گفته می شود که کنار هم قرار می گیرند، اما نهاد و گزاره ندارند و به تنهایی نیز معنی و مفهومی ندارند. کار عبارات این است که مجموعه کلماتی را که کنار هم قرار گرفته اند ، به شکل یک واحد بزرگتر در نقش اسم ، فعل ، صفت، مفعول و … در می آورند.

هر عبارت یک هسته دارد و این هسته می تواند یک یا چند وابسته داشته باشد. به همین دلیل وجود هسته در یک عبارت اهمیت زیادی دارد. به عبارت دیگر عبارات حاوی یک کلمه کلیدی هستند که نوع و ویژگی های زبانی عبارت را مشخص می کند.

هسته هر عبارت مشخص کننده نوع آن عبارت است. یعنی اگر هسته یک عبارت اسم باشد، آن عبارت یک عبارت اسمی است. برای مثال عبارت too slowly یک عبارت قیدی است، که هسته آن یک قید است. یا عبارت very happy یک عبارت وصفی است که هسته آن یک صفت است.

به عبارت دیگر، برای مثال یک عبارت وصفی می تواند شامل اسم، قید، صفت و حرف اضافه نیز باشد. با این حال تمام این کلمات کنار هم به عنوان یک واحد بزرگ وصفی در نظر گرفته می شوند، که از آنها برای توصیف چیز دیگری در یک جمله استفاده می شود.

انواع عبارات در زبان انگلیسی کدامند؟

همانطور که در بالا اشاره شد، عبارت ترکیبی از کلمات است که به تنهایی معنای کاملی ندارند. از ترکیب عبارت ‌ها، جمله‌ واره و از ترکیب جمله ‌واره‌ ها جمله تشکیل می ‌شود. عبارت‌ یا phrase در زبان انگلیسی انواع مختلفی دارد، که شامل عبارت اسمی، عبارت فعلی، عبارت با حرف اضافه ، عبارت قیدی، عبارت مصدری، عبارت وصفی و عبارت مطلق می شود.

1. عبارت اسمی

هسته این عبارات از اسم تشکیل شده است. عبارت اسمی از یک اسم و یک کلمه توصیفی تشکیل می شود. عبارت اسمی عبارتی حداقل از یک اسم یا ضمیر تشکیل می ‌شود و در جمله یکی از نقش ‌های فاعلی، مفعولی یا متممی را دارد. شناختن عبارت ‌های اسمی به این دلیل اهمیت دارد که جایگاه بخش ‌های مختلف جمله را با کمک آن می توانی شناسایی کنید.

برای مثال در جمله Hermione Granger, a witch at Hogwarts School, is accomplished at spells. هسته جمله Hermione Granger is accomplished at spells است. a witch در Hermione Granger یک عبارت اسمی است که اطلاعات بیشتری در مورد Hermione Granger به ما می دهد.

در مورد عبارت اسمی نکات زیادی وجود دارد که توضیح آنها موضوع این مقاله نیست. برای مثال در صورتی که وجود عبارت اسمی برای درک موضوع مهم باشد، به آن restrictive appositive گفته می شود. این نوع عبارات اسمی معمولا با ویرگول، خط تیره یا براکت در جمله مشخص می شوند.

2. عبارت وصفی

عبارات وصفی یا Participle Phrase در جمله نقش صفت را دارند. این نوع عبارات به جمله اضافه می‌ شوند تا فاعل یا مفعول را توصیف کنند. اگر Past Participle Phrase باشند، مفعول و اگر Present Participle Phrase باشند، فاعل را توصیف می ‌کنند.

این عبارت ها مثل صفت عمل کرده و اسم را توصیف می کنند با این تفاوت که عبارت های وصفی بعد از اسم به کار می روند. برای مثال There is a bank on the corner. که در واقع there is a bank / it is on the corner بوده است. یا This is a new store که در واقع there is a store / it’s new بوده است.

 

 عبارت یا Phrase در زبان انگلیسی

عبارت یا Phrase در زبان انگلیسی

3. عبارت فعلی

عبارات فعلی در زبان انگلیسی ، می تواند شامل یک فعل یا گروهی از افعال که شامل فعل اصلی و کمکی است باشد. این افعال در کنار هم می توانند یک عبارت فعلی را تشکیل دهند. برای مثال در جمله She has finished her work. فعل اصلی finished است و has فعلی کمکی است.

4. عبارت قیدی

گروه ای از قید ها زمانی که پشت سر هم قرار بگیرند، یک عبارت قیدی را تشکیل می دهند و یا به گروهی از کلمات که با یک قید شروع شوند، عبارت قیدی نامیده می شود. قید کلمه ای است که برای توصیف حالت فعل ، صفت و قید دیگر استفاده می شود.

برای مثال یک عبارت قیدی به این شکل نوشته می شود : They see each other every month. که در آن عبارت قیدی every month به عنوان قید زمان برای توصیف فعل see استفاده شده است.

5. عبارت با حرف اضافه

به گروهی از کلمات که با حرف اضافه شروع می شوند، عبارت حرفه اضافه ای یا عبارت با حرف اضافه گفته می شود. حرف اضافه کلمه ای است که قبل از اسم یا ضمیر قرار می گیرد و باعث وصل شدن آن به کلمه بعدی می شود. به طور معمول حروف اضافه می توانند به عنوان اسم ، قید یا صفت در جمله استفاده شوند. برای مثال در جمله : After nine is good time to ring. ، عبارت After nine یک عبارت با حرف اضافه است که نقش فاعل را در این جمله ایفا می کند.

6. عبارت مطلق

عبارات مطلق که به آنها nominative phrase هم گفته می شود، گروهی از کلمات هستند که شامل اسم یا ضمیر ، وجه وصفی و هر نوع تعریف کننده دیگر می شوند. یک عبارت مطلق در مورد کل جمله و به طور خاص فاعل اطلاعات می دهند. شکل ظاهری آنها به شکل جمله اسمی است با این تفاوت که در بیشتر موارد یک finite verb ندارند.

یک عبارت مطلق را معمولا با ویرگول یا نقطه ویرگول از بقیه جمله جدا می کنند. برای مثال در جمله  My cake, finally baking in the oven. عبارت,finally baking in the oven یک عبارت مطلق است. در مورد فعل finite verb اشاره به این موضوع لازم است که این نوع فعل در واقع فعلی است که فاعل آن مشخص است و می توانید آن را به فاعل کاملا مشخصی نسبت دهید.

 عبارت یا Phrase در زبان انگلیسی

عبارت یا Phrase در زبان انگلیسی

عبارات چه کاربردی در زبان انگلیسی دارند؟

بین کاربرد متداول یک عبارت یا phrase در زبان انگلیسی و کاربرد فنی آن در زبانشناسی تفاوت وجود دارد. در کاربردهای معمول ، یک عبارت معمولا گروهی از کلمات است که به نوعی معنای اصطلاحی دارند ، مثل عبارت ” all rights reserved ” که معنی آن “کلیه حقوق محفوظ است” .

در تجزیه و تحلیل دستوری ، به ویژه در نظریه های نحو ، عبارت یا phrase به گروهی از کلمات یا گاهی اوقات یک کلمه گفته می شود که نقش خاصی را در ساختار دستوری جمله ایفا می کند. لازم نیست معنی و اهمیت خاصی داشته باشد یا حتی در خارج از جمله به تنهایی معنی پیدا کند ، اما باید در یک جمله به عنوان یک واحد دستوری کامل عمل کند.

به عنوان مثال ، در جمله ” Yesterday I saw an orange bird with a white neck ” ( دیروز پرنده ای نارنجی با گردن سفید دیدم ، an orange bird with a white neck گروهی را تشکیل می دهند که به آن عبارت اسمی گفته می شود یا در برخی از تئوری ها یک عبارت تعیین کننده است که به عنوان مفعول جمله عمل می کند .

نظریه پردازان نحو در مورد آنچه دقیقا به عنوان یک عبارت در نظر گرفته می شود، اختلاف دارند. با این حال ، معمولا همه موافق هستند که یک عبارت ترکیب سازنده یک جمله است. به عبارت دیگر برخی از عباراتی که ممکن است در زبان روزمره عبارت خوانده شوند به معنای فنی عبارت نیستند.

جمع بندی

برای یادگیری زبان انگلیسی و تسلط کافی به این زبان، یادگیری دستور زبان و اجزای تشکیل دهنده جملات در زبان انگلیسی ضروری است. یکی از مواردی که نسبتا ساده اما برای زبان آموزان گیج کننده است، عبارت یا phrase در زبان انگلیسی است که در این مقاله توضیح داده شد.

در زمان آموزش زبان انگلیسی بهتر است که همیشه از روشی استفاده شود که در عین سرگرم کننده بودن، باعث یادگیری سریع در زبان آموز باشد. یکی از این روش ها یادگیری آنلاین زبان انگلیسی است. سایت من و زبان با استفاده از روش های به روز دنیا آموزش آنلاین زبان انگلیسی را برای شما فراهم کرده است.

با من و زبان لازم نیست که دیگر هزینه زیادی برای شرکت در کلاس حضوری و یا معلم خصوصی بدهید. در هر کجا و هر زمان که بخواهید ، می توانید وارد سایت من و زبان شده و از یادگیری آنلاین زبان انگلیسی لذت ببرید.

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید