اهمیت کالوکیشن در یادگیری زبان انگلیسی

کلمه، واحد اولیه زبان است و این کلمات هستند که به افکار و فعالیت های روزانه ما شکل می دهند. یادگیری یک زبان جدید در وهله اول به معنای یادگیری واژگان و لغات آن زبان است. یکی از نا امید کننده ترین تجربیات در مکالمه به یک زبان خارجی، عدم یافتن کلمات برای صحبت کردن می باشد. در واقع واژگان است که یکی از پایه های اصلی زبان ها را شکل داده و بدون دانستن آن ها، یادگیری زبان های خارجی ممکن نمی باشد. از این روی، آموزش واژگان یکی از اصول در یادگیری زبان های خارجی است که در این میان یک موضوع از اهمیت ویژه برخوردار است و آن ها کلماتی است که به یکدیگر مرتبط می باشند. یادگیری کالوکیشن یا همایندها در زبان انگلیسی، فرآیند یادگیری را برای زبان آموزان سریع تر و کارآمد تر می کند. در این مقاله قصد داریم با کالوکیشن ها و اهمیت آن ها در یادگیری زبان انگلیسی آشنا شویم. با من و زبان همراه باشید.

 

اهمیت کالوکیشن در یادگیری زبان انگلیسی

اهمیت کالوکیشن در یادگیری زبان انگلیسی

کالوکیشن چیست؟

کالوکیشن را به زبان ساده می توان دو یا چند کلمه دانست که با هم استفاده شده و بین آن ها ارتباط معنایی وجود دارد. این ارتباط را بعضا با هم نشینی و استفاده این کلمات در متون مختلف و کاربرد آن ها برای تشریح یا رساندن معنا می دانند. برخی همایند ها از نظر کاربرد کلمات کنار هم به ترتیب مهم هستند و جابجایی، ترتیب وقوع کلمات می تواند معنای آن ها را تغییر داده و آن را غیر طبیعی جلوه دهد. به عنوان مثال ما در زبان فارسی عبارت نان و پنیر را داریم که یک همایند است و اگر آن را به پنیر و نان تغییر دهیم کمی عجیب بنظر می رسد! شراب ناب، کنج غم، زمین خوردن و … برخی از همایند ها در زبان فارسی هستند.

در زبان انگلیسی نیز همایند ها بخش وسیعی از واژگان و ارتباطات واژگانی و معنا رسانی را بر عهده دارند که یادگیری آن ها بسیار مهم بوده و امری ضروری در یادگیری زبان انگلیسی است. کالوکیشن یا هماند ارتباط بین کلماتی را توصیف می کند که معمولا با هم به کار می روند. کاربرد این کلمات برای افراد بومی انگلیسی زبان ساده بوده و آن ها با کاربرد و ارتباط این کلمات آشنایی دارند. اما برای زبان آموزانی که قصد دارند زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی یا زبان دوم فرا گیرند، یادگیری آن ها بسیار مهم است. برای درک بهتر کالوکیشن ها یا همایند ها و کاربرد آن ها در جملات چند نمونه را مثال می زنیم:

شوخی بی نمک! بدون شک یک فرد خارجی زبان با شنیدن کلمه شوخی بی نمک ممکن است تعجب کند! هر چند احتمالا او معنای شوخی و نمک را می داند اما کاربرد آن ها در کنار هم را نشنیده است! به همین صورت اگر یک فرد انگلیسی زبان در مکالمه خود با شما از عبارت Go mad یا Jumped for joy استفاده کند، ممکن است متوجه منظور آن نشوید، هر چند معنای تک تک کلمات را می دانید. Go Mad به طور جدا معنای رفتن به دیوانگی می دهد اما این عبارت به معنای دیوانه شدن یا عصبانی شدن است. به همین شکل نیز Jumped for joy به ظاهر و به صورت تحت اللفظی به معنای پریدن برای شادی است، در حالی که این عبارت به معنای از خوشحالی بال درآوردن یا همان بسیار خوشحال بودن است. یا به عنوان مثال عبارت Do a business به معنای داد و ستد و معامله کردن یا ارائه خدمات است. این دو کلمه در کنار یکدیگر معنا پیدا می کنند و کاربرد آن ها به تنهایی معانی دیگری به وجود آورده که ممکن است هیچگونه ارتباطی با داد و ستد نیز نداشته باشد.

 

 

چرا فراگیری کالوکیشن ها یا همایند ها در یادگیری زبان های خارجی مهم است؟

هنگامی که زبان آموزان به یادگیری واژگان یک زبان می پردازند، معمولا این روند را به صورت تک کلمه و یا از روی دیکشنری فرا می گیرند. در حالی که بسیاری از این افراد نحوه به کار بردن این کلمات در جمله را ندانسته و کلمات مرتبط به آن را نیز نمی دانند. بهترین راه یادگیری واژگان یک زبان خارجی، یادگیری آن کلمات در کنار کلمات مرتبط به آن ها و کاربرد آن ها در جملات است.

اهمیت فراگیری واژگان و لغت های زبان انگلیسی همواره شناخته شده است، اما با این حال، بسیاری از روند های آموزشی با واژگان به طور جدا از دستور زبان و سایر مهارت های زبانی رفتار می کنند. اما رویکرد ارتباطی در نظر دارد یادگیری واژگان زبان انگلیسی را به سایر بخش های آن پیوند زده و به شکل کاربردی تر آن را به زبان آموزان آموزش دهد. در این میان، کالوکیشن ها یا همایندها نقش بسیار مهمی در آموزش کلمات به صورت کاربردی به زبان آموزان دارند و بدون دانستن آن ها، زبان آموزان بسیاری از عبارت ها و کلمات مرتبط را فرا نگرفته و در درک بسیاری از جملات و عبارات با مشکل مواجه می شوند.

در واقع تشخیص الگوی کلمات پدیدار شده در جملات یک موضوع بسیار مهم در رسیدن به تسلط در یادگیری زبان انگلیسی است. از جایی که شناسایی این ارتباط ها برای بومیان زبان انگلیسی ساده و برای زبان آموزان انگلیسی دشوار می باشد، الگوهای کلمات یا کالوکیشن ها یکی از بهترین روش ها برای یادگیری ارتباط عملکردی و محتوایی بین این کلمات است. مایکل مک کارتی، استاد برجسته زبانشناسی کاربردی دانشگاه ناتینگهام انگلستان و نویسنده کتاب معروف و پر کاربرد English Collocations in use سال های زیادی را به مطالعه زبان مشغول بوده است.

اهمیت کالوکیشن در یادگیری زبان انگلیسی

اهمیت کالوکیشن در یادگیری زبان انگلیسی

 

وی تاکید بسیاری بر روی آموزش کالوکیشن ها به زبان آموزان و اهمیت این موضوع برای دبیران و استادان زبان دارد. به گفته این استاد دانشگاه: کالوکیشن ها همانند قوانین و قوائد دستوری نیستند و بیش از این که از قوانین و قوائد خاصی پیروی کنند، پیرو احتمال، کاربرد و ارتباط آن ها با یکدیگر هستند. فراگیری همایند ها بخش جدایی ناپذیر فراگیری زبان انگلیسی است و برای رسیدن به مهارت های مختلف در این زبان می بایست کالوکیشن های آن را نیز بیاموزیم. به گفته این استاد دانشگاه، هر زبانی دارای تعداد بسیار زیادی همایند است که با توجه به کاربردها و معانی مختلف در آن زبان شکل گرفته و به کار می روند. البته تمامی کالوکیشن ها کاربردی نبوده و آن ها نیز همانند کلمات هستند. یعنی برخی از آن ها پر کاربرد و برخی کم کاربرد هستند که برای یادگیری زبان انگلیسی می بایست به این نکته توجه کنید.

چگونه کالوکیشن ها را فرا بگیریم؟

به گفته مک کارتی، یکی از بهترین روش ها برای یادگیری کالوکیشن های زبان انگلیسی، یادگیری آن ها در همان لحظه شناسایی آن ها است. برای این کار یک دفترچه یادداشت یا دفترچه لغات زبان انگلیسی به همراه داشته و کالوکیشن ها در آن یادداشت کنید. یک تکنیکی که برای یادگیری بهتر کالوکیشن ها می توانید از آن استفاده کنید این است که به محض فراگیری یک کلمه، نه تنها معنی و ترجمه آن، بلکه کالوکیشن ها و هم آیند های آن را نیز در کنار کلمه یادداشت کنید تا بدانید که این کلمه چگونه و با چه کلماتی و در چه ساختاری به کار می رود. به عنوان مثال اگر شما کلمه Accident را فرا گرفتید، در کنار معنی آن می توانید Have an accident را به عنوان کالوکیشن این کلمه و به معنا تصادف کردن یادداشت کرده و آن را فرا بگیرید. این موضوع می تواند علاوه برا آموزش کالوکیشن های زبان انگلیسی به شما، در صرفه جویی در زمان نیز به شما کمک کرده و با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر لغات انگلیسی را به شما آموزش دهد.

 

اهمیت کالوکیشن در یادگیری زبان انگلیسی

اهمیت کالوکیشن در یادگیری زبان انگلیسی

به گفته مک کارتی یکی دیگر از تمریناتی که می تواند در روند آموزش کالوکیشن ها به زبان آموزان به کار رود، یادآوری و نوشتن هم آیند های زبان بومی زبان آموز در کنار کلمات انگلیسی و فراگیری هم آیند های زبان انگلیسی است. این تمرین به زبان آموزان کمک می کند درک بهتری از معانی کالوکیشن های زبان انگلیسی داشته و بهتر آن ها را فرا گیرند.
گنجاندن کالوکیشن ها در برنامه های آموزشی، روشی امتحان شده و مطمئن برای فراگیری لغات و عبارت های زبان انگلیسی و همچنین فراگیری بهتر مهارت های شنیداری، گفتاری و نگارشی است که زبان انگلیسی را به شیوه ای سازگار تر و آشنا تر با زبان مادری به زبان آموزان فرا می دهد.

اگر استادان و دبیران زبان انگلیسی، لغات را به زبان آموزان یاد داده اما توجهی به کالوکیشن ها نکنند، تصویری ناقص از کاربرد و کارکرد زبان به دانش آموزان و زبان آموزان ارائه داده و این افراد نیز در درک بخش های مختلف زبانی با مشکل مواجه شده و در بسیاری از شرایط نمی توانند درک درستی از مفاهیم این زبان داشته باشند. برای یادگیری کالوکیشن های زبان انگلیسی همچنین کتاب های مختلف و متعددی وجود دارد که با ارائه تمرین های مناسب و متعدد، کالوکیشن های زبان انگلیسی را به شما آموزش می دهد. همچنین می توانید کالوکیشن های مختلف را از منابع مختلف گرفته و آن ها را فرا بگیرید. در این روند، تا می توانید زبان بخوانید، بشنوید و صحبت کنید. دریافت داده های زبانی متعدد می تواند به شما در یادگیری کالوکیشن ها نیز به شما کمک کند.

ارسال دیدگاه

نظر خود را ارسال کنید